Aktuelt

– Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå, sier Hans Christian Holte.

Arbeidsledigheten øker for første gang på over et halvt år

– Strengere smitteverntiltak treffer arbeidsmarkedet raskt. Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april, og ledigheten øker mest for de aller yngste, sier Nav-direktør.

Publisert Sist oppdatert

Ved utgangen av november var det registrert 196.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 9300 flere enn ved utgangen av oktober.

– Det vil ta lang tid før vi er på samme nivå som før koronapandemien traff oss, og langtidsledigheten er nå på et urovekkende høyt nivå.

– Det er viktig å jobbe for å unngå langvarig utenforskap blant utsatte grupper, og da ikke minst blant unge voksne, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Ifølge sesongjusterte tall har antallet registrerte helt ledige og bruttoledigheten falt jevnt fra toppen i mars og fram til oktober.

Denne måneden har imidlertid utviklingen snudd, og den registrerte ledigheten og bruttoledigheten økte med henholdsvis 10 og 8 prosent sammenlignet med oktober.

Størst økning innen reiseliv og transport

Antallet helt ledige har gått opp for flertallet av yrkesgruppene fra oktober til november. Målt i antall personer er økning størst innen reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 6300 og 1900 flere helt ledige enn i oktober.

Antallet helt ledige har gått mest ned blant personer uten yrkeserfaring og innen barne- og ungdomsarbeid.

Ved utgangen av november var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 11,2 prosent, og lavest innen undervisning med 1,0 prosent.

Antallet delvis ledige har gått ned i alle yrkesgrupper, med unntak av jordbruk, skogbruk og fiske, reiseliv og transport, samt blant personer med ukjent yrkeserfaring.

Nedgangen denne måneden var størst inn butikk- og salgsarbeid, industriarbeid, samt ingeniør- og ikt-fag.

Flest unge ledige

Antallet helt ledige har økt i alle aldersgrupper fra oktober til november. Oppgangen var størst blant de under 25 år, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen.

Antallet delvis ledige gikk opp for de under 30 år, mens det gikk ned blant de fra 30 år og over.

Ved utgangen av november var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest blant de mellom 20 og 24 år med 5,4 prosent, og lavest blant de under 20 år med 2,0 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet helt ledige har gått opp i alle fylker i løpet av november. Den prosentvise oppgangen er størst i Oslo, hvor det er 24 prosent flere helt ledige enn ved utgangen av oktober.

Økningen var minst i Rogaland, Møre og Romsdal og Agder, med 2 prosent flere helt ledige.

Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er høyest i Oslo med 5,8 prosent, og lavest i Nordland med 2,6 prosent.

Antallet delvis ledige har gått ned i alle fylker, men unntak av Oslo og Troms og Finnmark. Den relative nedgangen er størst i Møre og Romsdal.

Powered by Labrador CMS