Annonse
Manglende opplæring er den grunnen flest oppgir som årsak til at de syns teamarbeid er vanskelig. Foto: Dmitriy Shironosov | Dreamstime.com

Utfordres av teamarbeid

Den nettbaserte undersøkelsen er gjort blant over tusen voksne, amerikanske arbeidstagere, og hele 84 prosent av deltagerne oppgir at de synes det er vanskelig å jobbe i team. Seks av ti mente at hovedårsaken til at samarbeid var vanskelig for dem var at de manglet relevant opplæring.

The Management Issues fremhever som årsak at nesten halvparten (45 prosent) peker på at det er en mentalitet på arbeidsplassen der folk først og fremst tenker på seg selv.

Andre årsaker som trekkes frem i undersøkelsen er arbeidsmengde og elektronikk.

4 av 10 sier at arbeidsmengden er for stor ut fra hvor mange ansatte de er og at det er lite tid til å tenke teamarbeid.

Elektronisk kommunikasjon oppgis som en annen barriere. 35 prosent av deltagerne i undersøkelsen sier at e-post, meldinger og annen elektronisk kommunikasjon har redusert muligheten til å samarbeide ansikt til ansikt med kolleger.

Annonse
Annonse