Samfunn

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs, mener at forelesningene bør ha færre studenter, slik at undervisere har bedre tid å bli kjent med studentene sine og på den måten tilrettelegge for studentene sine.

– Dagens undervisning er forhistorisk

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marianne Andenæs, mener undervisningen må gjenspeile den teknologiske tiden vi lever i og ikke basere den på eldgamle tradisjoner.

Publisert Sist oppdatert

I en fersk undersøkelse fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) slår mange undervisere fast at studentene er altfor dårlig forberedt til forelesningene og jobber lite med studiene.

Rapporten viser at flere av underviserne mener at studentene har middelmådige prestasjoner, og ikke er engasjerte nok.

Et av funnene var at studentaktive undervisnings- og arbeidsformer har størst læringsutbytte.

– Til tross for dette, er det tradisjonelle undervisnings- og læringsformene som blir brukt. Jeg oppfordrer alle institusjoner og undervisere til å tenke nytt og ha flere studentaktive læringsformer som tar dette i betraktning, skriver Andenæs på studentorganisasjonens nettside.

Færre studenter

Et annet poeng som blir tatt opp er at undervisere mener at studentene er en heterogen gruppe, særlig med tanke på studentenes utgangspunkt.

– Undervisere bør ikke klage på dette. De må finne seg i at studentene kommer med det utgangspunktet de har, og heller fokusere på hvordan de kan utvikle den enkelte studenten som et individ, skriver Andenæs.

I tillegg mener hun at forelesningene bør ha færre studenter, slik at undervisere har bedre tid å bli kjent med studentene sine og på den måten tilrettelegge for studentene sine.

Kritiske til veiledningstilbudet

I den tilsvarende studentundersøkelsen for studenter, viser Studiebarometeret at studentene er kritiske til veiledningstilbudet.

Undervisere mener at studentene kan få mer veiledning enn det de får, og at dette til dels skyldes at studentene selv ikke aktivt oppsøker lærerne for å få det.

Undervisere bør ikke klage på dette. De må finne seg i at studentene kommer med det utgangspunktet de har

Lærernes og studentenes mening på dette punktet står altså i motsetning til hverandre.

– Dersom dette er den faktiske realiteten, mener jeg at det foreligger en kommunikasjonssvikt. Institusjonene og undervisere må derfor bli bedre på å informere om det tilbudet som ligger der ute, skriver Andenæs.

Stigmatiserende

– Et annet moment er at undersøkelsen stiller undervisere og studenter opp mot hverandre. Det blir stigmatiserende å skille mellom meningene til studentene og underviserne hver for seg, skriver studentlederen.

Hun mener at vi må se sammenhengen mellom deres meninger, og disse perspektivene må bli bedre inkludert i neste undersøkelse.

– Det er mange viktige utfordringer som fremkommer som svar i denne undersøkelsen. Vi må nå sammen finne bedre løsninger for å bedre læringsutbytte til studentene, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS