stami

Mange faktorer kan bidra til nedsatt arbeidsevne. Foto: Stami

Dårlig arbeidsmiljø vanligste årsak til uførhet

Kombinasjonen av krevende arbeid og lite kontroll over arbeidssituasjonen øker risikoen for uførepensjonering.

Publisert Sist oppdatert

I Norge var det i desember 2021 hele 360 900 personer som mottok uføretrygd. Det utgjør 10,5 % av befolkningen mellom 18 og 67 år, ifølge en pressemelding fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Stami.

I løpet av 2021 kom det 28 100 nye uføretrygdede, viser tall fra Nav.

Arbeidsuførhet kan være forbigående eller permanent, og det er det mange faktorer som bidrar til nedsatt arbeidsevne. Permanent arbeidsuførhet medfører vanligvis frafall fra arbeidslivet.

Store variasjoner mellom land

Beslutningen om å tildele økonomisk kompensasjon på grunn av uførhet blir primært basert på en samlet vurdering av personens arbeidsevne og hvilke muligheter vedkommende har for å finne en passende jobb, skriver Stami i pressemeldingen.

Det er store variasjoner mellom land, både når det gjelder hva slags kompensasjonsordninger som finnes og hvordan eventuell tildeling blir vurdert.

De nordiske landene tildeler uførepensjon basert på langvarig sykefravær og resultatløs rehabilitering, mens kompensasjonsordningene i Storbritannia og USA stort sett er basert på medisinske vurderinger og funksjonstester.

Viktig med kontroll over egen arbeidssituasjon

Stami har i samarbeid med andre nordiske forskere gjennomført en systematisk kunnskapsoppsummering av hvilke organisatoriske og psykososiale faktorer som bidrar til frafall fra arbeidslivet grunnet uførepensjon.

De nordiske forskerne fant blant annet at ansatte med lite kontroll over arbeidssituasjonen har økt risiko for å bli førtidspensjonert.

Det å ha kontroll over egen arbeidstid defineres som mulighet til å påvirke hvordan man gjør arbeidet sitt, og sin egen arbeidstid.

Motsatt har arbeidstakere som har mulighet til å påvirke sitt eget arbeid, lavere risiko for å falle ut av arbeidslivet som uføre, viser forskning.

Powered by Labrador CMS