Annonse

stami

Stami– Kombinasjon av hjemmekontor og åpne kontorlokaler kan føre til lavere tilhørighet

Mange har spådd at det vil bli jobbet mer hjemmefra også etter pandemien. Sitter du vanligvis i et aktivitetsbasert kontorlandskap, advarer forskningsdirektør Stein Knardahl om konsekvensene om lavere tilhørighet til arbeidsplassen.

Forskningsdirektør ved Stami– Slår tilbake mot Statsbyggs kontorkonklusjon

Stein Knardahl mener at forskning som beviser økt sykefravær og uførhet i åpne kontorlandskaper burde bli vektet tyngre i utformingen av regjeringskvartalet.

Hjemmekontor– Bra Statsbygg ikke strekker strikken for langt

Stami-sjefen frykter at det vil koste samfunnet dyrt dersom arbeidslivet fatter feil beslutninger og konkluderer for tidlig om fjernarbeid.

Mindre sykefravær med hjemmekontor46 ganger så mange med påvist influensa i fjor

Terskelen for å holde seg hjemme når man er litt småsjuk har blitt høyere under koronapandemien. I fjor ble det registrert mer enn 46 ganger så mange influensa-syke på høsten, enn hva man har sett i år.

Usikker vinning med åpne kontorlandskaper

Under Covid-19-pandemien slår Forskningsdirektør ved Stami Stein Knardahl et slag for cellekontorer og en rullerende ordning for hvilke ansatte som kan være på kontoret samtidig.

Norske kvinner mest utsatt for vold, seksuell trakassering og trusler på jobb

Norske yrkesaktive opplever mer truende og ydmykende oppførsel og er mer utsatt for fysisk vold i arbeidet enn EU-gjennomsnittet, viser en sammenligning STAMI har gjort.

Søvnproblemenes onde sirkel

Forhold på jobben skaper søvnproblemer, som igjen gjør at man opplever arbeidsmiljøet som mer belastende, viser ny studie fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

LederstilDen gode, den onde og den passive

Hva gjør egentlig ledestil med trivselen? Dårlig ledelse er negativt, og god ledelse betyr ingenting ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Trivsel trenger uansett ikke å være spesielt viktig, sier NHH-professor.

MellomledelseMellom­lederens ­vanskelige følelsesliv

Mellomlederens mellom barken og veden-konflikt sementeres når endring og omstilling står for døren, viser en ny doktoravhandling. Det kan rett og slett bli for mye følelser.

HMSOpp av senga med god ledelse

Kan god ledelse redusere sykefravær grunnet muskell-skjelettplager eller angst? Det kan det, ifølge Stami.

Stami-direktør: – Må stille høye krav i norsk arbeidsliv

I en presset arbeidssituasjon og i de endringstidene vi nå er inne i, er det viktig at Norge opprettholder det som er vårt konkurransefortrinn, mener Pål Molander.

Nervøse kolleger blir lettere utsatt for mobbing

Nervøse, sårbare og bekymrede personer har lettere for å oppleve mobbing på arbeidsplassen. Og dersom du først opplever mobbing, blir du ikke akkurat mindre nervøs over tid.

Sykefravær går i arv

Dersom foreldrene dine eller søsknene dine har hatt høyt sykefravær, er det stor sannsynlighet for at også du vil ha det samme, viser ny avhandling.

Annonse
Annonse
Annonse