Samfunn

Frykter økt kompleksitet: Finansminister Jan Tore Sanner (H).

Digital utdeling av koronastøtte er effektivt, men flere faller utenfor

Som ideell virksomhet faller HR Norge helt utenfor alle støtteordninger. Finansdepartementet frykter økt kompleksitet dersom flere omfattes av støtten.

Publisert Sist oppdatert

Norsk næringsliv er godt i gang med å hente ut støtte til faste kostnader gjennom kompensasjonsordningen.

Den valgte løsningen baserer seg på eksisterende tall innrapportert til Skattedirektoratet. Det gjør at organisasjoner som ikke rapporterer inn, slik som stiftelser og andre ikke-skattepliktige organisasjoner, heller ikke omfattes av støtteordningen.

Even Bolstad i HR Norge skrev tidligere i april et brev til Finansdepartementet hvor han informerte om hvordan de selv som en ikke-skattepliktig virksomhet faller utenfor.

HR Norge er en ideell medlemsorganisasjon. En viktig del av aktiviteten deres er å arrangere konferanser og seminarer for medlemmene sine – en betydelig andel av norsk næringsliv, men HR Norge omfattes heller ikke av støtteordninger til utdanningssektoren.

Selv om han ikke drar nytte av den selv, forteller Bolstad at han er mektig imponert over det som myndighetene har fått til med kompensasjonsordningen.

– Løsningen åpner for stort volum og raske avgjørelser, og det er svært imponerende. Men noen taper også, sier han og viser til at en manuell løsning hadde hatt større slingringsmonn.

I brevet til departementet viser Bolstad til at det fra politisk hold ble uttrykt at man ville se på tilpasninger for bransjer og virksomheter som åpenbart kom urimelig dårlig ut.

«Vi er en slik virksomhet og ber på det grunnlaget om at forskriften som nå er under utarbeidelse, tar høyde for dette», heter det i brevet.

I svaret fra departementet går det frem at man frykter økt kompleksistet dersom flere skal omfattes av ordningen.

«Å utvide tilskuddsordningen til å omfatte virksomheter som ikke er skattepliktige, vil gjøre ordningen mer komplisert og gi behov for å lage ytterligere avgrensninger for å skille de virksomhetene som er nokså like vanlig næringsvirksomhet og andre institusjoner som denne ordningen, ville kreve mer manuelt arbeid og administrativ oppfølging.»

Videre heter det at man skal komme tilbake til denne problemstillingen senere.

Bolstad frykter at man er i ferd med å få en kamp om det som blir et lappeteppe av ordninger for alle de som faller utenfor.

– Det som nå skjer, er at man fanger opp mange med den den brede motorveien som kompenasjonsordningen er, men må bruke et lappeteppe for alle de som ordningen ikke fanger opp av rent tekniske grunner.

Bør vurdere lønnstilskudd

HR Norge og leder Even Bolstad kjenner naturlig nok det norske arbeidslivet godt.

– Permittering er en fantastisk fin ordning som nesten ingen andre land har. Mens Norwegian må si opp ansatte i Sverige, kan de permittere dem i Norge, sier han.

Likevel mener han vi er i ferd med å skyte oss selv i foten. For permittering har også en negativ side.

– Det trekker helt klart kapasitet ut av bedriftene. Med lønnstilskudd kunne bedrifter hatt flere ansatte på jobb som enten produserte for lager eller jobbet med vedlikehold, mens nå blir svært mange bare dyttet over på Nav.

Powered by Labrador CMS