Annonse

Kompensasjonsordningen

Operasanger Johannes WeisserReagerer på regjeringens kutt i kompensasjonsordningen

– Dette annonseres altså knapt seks uker før støtten er ment å opphøre, og uten at situasjonen for kulturlivet er i noen særlig bedring, sier Weisser.

Nybø varsler kraftig innstramming i ny reiselivspakke

En bred og generell støtteordning for kriserammede bedrifter erstattes av en smalere, spissere og mer målrettet ordning. Penger vil først bli utbetalt i 2021.

Creo og Virke krever forlengelse av kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende varer bare ut oktober. Nå har Creo og Virke bedt arbeids- og sosialministeren om at den utvides.

Foretak kan nå søke om kompensasjon for august

Foretak som har hatt betydelig omsetningsfall i august, kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet. August er siste søknadsmåned.

SpSmålig og arrogant av regjeringen å avvikle kompensasjonsordningen

Senterpartiets finanspolitiker Sigbjørn Gjelsvik mener regjeringen må ta fem strakstiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisen.

Permitterte får ikke feriepenger fra lønnskompensasjonen

Regjeringen mener permitterte ikke skal få feriepenger på grunnlag av lønnskompensasjonen som er innført under koronakrisen.

Ikea vil betale tilbake all statsstøtte under koronakrisen

Fikk støtte i 9 land.

Kontantstøtte for bedrifter ut august

Kontantstøtten til bedrifter videreføres ut august. Det opplyste statsminister Erna Solberg (H) i NRKs Politisk kvarter fredag.

Holden-utvalg foreslår lønnstilskudd

De var nødvendige, men utvalget ser negative sider ved samtlige økonomiske krisetiltak.

Kompensasjonsordningen– Virksomheter som jukser kan bli straffeforfulgt

– Hvis virksomheten har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger enten forsettlig eller grovt uaktsomt, kan det bli tiltale etter straffeloven, sier skattedirektøren.

Haandbryggeriet i Drammen, her ved daglig leder Egil Hilde, gikk fra et dramatisk omsetningsfall i mars til en omsetning på linje med fjoråret i april. Foto: Haandbryggeriet

Haandbryggeriet nærmer seg normale tilstander

Drammensbryggeriet fikk krisemidler for mars, men i april løftet omsetningen seg til fjorårsnivå igjen.

Direktør Gunnar Bakke (innfelt) i Baker- og konditorbransjens Landsforening er bekymret for ettervirkningene av koronakrisen. Denne avdelingen av Rosenborg bakeri i Trondheim var ett av få bakerier som stengte helt. Foto: NTB scanpix og BKLF

Krisestøtte til 103 bakerier

Bakeriene som har fått krisemidler, mistet over en tredel av omsetningen i mars.

Synspunkt

En følelse av desperasjon…

For litt over seks uker siden sendte jeg et bilde til mine kollegaer i SMB Norge. Jeg sto og gliste foran en vakker foss på Bali. Namaste!, skriver Olaf Thommessen.

NHO foreslår koronastøtte fram til høsten for næringslivet

Etter én uke har over 12.000 bedrifter som fikk omsetningen halvert i mars, fått innvilget støtte. Nå vil NHO forlenge ordningen fram til over sommeren.

Digital utdeling av koronastøtte er effektivt, men flere faller utenfor

Som ideell virksomhet faller HR Norge helt utenfor alle støtteordninger. Finansdepartementet frykter økt kompleksitet dersom flere omfattes av støtten.

NHO mener flere bedrifter bør få dekket 90 prosent av faste utgifter

Det er ingen grunn til å opprettholde skillet i regjeringens kontantstøtteordning mellom bedriftene som er pålagt stenging og de som ikke er det, mener NHO.

KoronastøtteMassasjeklinikker, yogastudioer og sexologer blant de som har fått dekket mest

Restauranter og reiseliv i andre enden av skalaen. Kompensasjonsordningen gir et unikt innsyn i norske småbedrifter og problemene med koronaviruset.

Daglig leder Jan Strøm-Larsen hos kjøttbedriften Strøm-Larsen er en av de 89 bedriftene i næringsmiddelindustrien som nå har mottatt midler fra kompensasjonsordningen for bedrifter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fikk krisepengene på dagen

Jan Strøm-Larsen søkte om krisemidler i går og fikk ja samme dag.

Ole Ivars-medlemmer for gamle for koronakompensasjon

Dansebandet Ole Ivars mister store inntekter under koronakrisen, men på grunn av alder faller flere av medlemmene utenfor myndighetenes støtteordninger.

Kompensasjonsordningen10.000 virksomheter har søkt om krisestøtte

– Vi har nå gjennomført de første utbetalingene. Vedtak og utbetaling følges opp fortløpende, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Økokrim frykter misbruk av koronatiltak

Økokrim la torsdag fram sin trusselvurdering for 2020. Misbruk av regjeringens koronatiltak er et av de fire hovedpunktene i vurderingen.

Offentliggjør mottakere av koronastøtte

Skatteetaten tar sikte på at opplysninger om virksomheter som mottar kompensasjon, vil bli gjort tilgjengelig kort tid etter at ordningen trer i kraft.

Annonse
Annonse
Annonse