Nyskaping

Finansbyråd i Bergen kommune, Dag Inge Ulstein (KrF) under Difis Digitaliseringskonferanse.

Digitalisering gir sykepleiere mer tid og mindre papirarbeid

Roboten Digifrid frigjør tid for sykepleiere i Bergen slik at de får mer ansiktstid med brukerne og ikke «sløser bort» kompetansen sin.

Publisert Sist oppdatert

Som første kommune i Norge har Bergen valgte å ta i bruk robotteknologi som en del av saksbehandlingen internt. Roboten utfører enkle og repeterende oppgaver med kapasitet for å ta store volumer.

Hun håndterer en rekke administrative oppgaver, som digital utsending av brev og fordeling av pleie- og omsorgsmeldinger.

Under Difis digitaliseringskonferanse manglet det ikke på lovord om den digitale medarbeideren.

– Roboten er på full fart inn i offentlig sektor. I Bergen ser vi hvordan Digifrid løser flere oppgaver for kommunene. I årene som kommer vil vi se flere Digifrider. Vi må bruke teknologien til å løse flere av de administrative oppgavene, sa kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– Bergen kommune er et lokomotiv for digitalisering, sa administrerende direktør i KS Lasse Hansen.

Erstatter 12 årsverk

Bergen kommunes digitale medarbeider Digifrid sparer kommunen for både tid og penger. Det er anslått at Digifrid utfører oppgaver som tilsvarer om lag 12 årsverk, er alltid på vakt og aldri sykemeldt. Bare innen postutsending er det anslått et potensiale for besparelser på 400 millioner kroner årlig.

Under digitaliseringskonferansen endte Bergen kommune opp på andreplass for Digitaliseringsprisen 2017 og var eneste kommune blant finalistene.

– Først startet Digifrid sitt arbeid med å gjennomføre repetitive oppgaver. Deretter tok hun steget inn i hjemmesykepleien og jobbet med papirarbeid. Sykepleierne har fått mer tid sammen med brukerne i stedet for å kaste bort den kompetansen de sitter med, sier Finansbyråd i Bergen kommune, Dag Inge Ulstein (KrF).

I årene som kommer vil vi se flere Digifrider

Nå har Digifrid fått enda en oppgave. Hun sender flere hundre dialogmeldinger fra spesialisthelsetjenesten til sykehusene til kommunen og videre til fastlegene.

– Det er klar vi er nødt til å ta bruk de mulighetene vi har. Det er så mye å hente og mange muligheter foran oss. Derfor må vi ta i bruk sensorteknologi og kunstig intelligens. Robotteknologi må være en naturlig del av tjenesteplattformen vår, sier Ulstein.

Frigjør tid

Digifrid arbeider med videresending av pleie - og omsorgsmeldinger. Tidligere ble alle meldinger som sendes gjennom Profil rutet inn til IKT Helse.

Daglig mottar avdelingen daglig rundt 400 meldinger som må behandles. Behandlingen av meldingene opptok omlag ett dagsverk.

Nå er behandlingen av meldingene automatisert med en digital medarbeider og det frigjøres tid til oppfølging og behandling av mer kompliserte saker. I ren tid er det frigjort et halvt årsverk på denne prosessen.

– Bergen kommune har som mange andre stått å sett at det er kommet økte skatteinntekter, vi har hentet utbyttet fra selskapene våre og vi har fått overføringer fra staten. Vi har ikke vært nødt til å ta den omstillingen eller ta i bruk ny teknologi. Vi har gått glipp av enormt mye, men nå er det altså et skifte der vi har en mulighet, sier Ulstein.

Enormt behov

De neste syv årene vil Bergen kommune ha behov for 50.000 tusen nye personer i det offentlige innenfor oppvekst og helse.

– Bergen har kjempebehov innenfor helse og oppvekst og da trenger vi de ansatte og sykepleierne til å gjøre det vi virkelig trenger, ikke sitte å fylle ut skjema og slike ting. Her kan robotteknologi virkelig hjelpe oss. Vi klarer bare å ta ut en liten brøkdel av den muligheten Digifrid er. Men viser ser nå, etter bare noen måneder i drift, at det er mange gevinster og årsverk å hente, sier Ulstein.

Dette er første steg i å koble roboten mot teknologi for læring, kunstig intelligens og mer avanserte oppgaver. Gevinstpotensialet er enormt i en stor kommune med et spredt spekter av saksområder.

Bergen kommune er et lokomotiv for digitalisering

I systemet jobber roboten som en ansatt med brukernavn og passord til de systemene den skal håndtere. Den får opplæring i forkant og videreutdanning underveis ved behov. Som ansatt er den registrert i HR-systemet og måtte derfor få et navn.

– For Bergen er Digifrid et viktig tillegg i den allerede utbyggede digitale tjenesteplattformen. Som første kommune ut benytter vi Digifrid for å lykkes med et pågående digitalt omstillingsarbeid, sier Ulstein.

Bygge Bergen på nytt

Bergen kommune jobber tett på miljøer innenfor robotteknologi, kunstig intelligens og sensorteknologi for å løse fremtidens velferdstjenester. De har også skapt en plattform der gründere kan nyttiggjøre seg av det store datagrunnlaget kommunen sitter på for å skape samfunnsnyttig teknologi.

– Tenk om vi kunne bygd Bergen kommune på nytt? Vi hadde aldri i verden bygd den med etasjer, etasjer og strukturer, fagmiljøer og fagkompetanse på den måten vi har gjort. Jeg tror vi i Bergen og mange andre kommuner gjør ting som ikke blir etterspurt. Det er alvorlig, sier Ulstein.

Finansbyråden understreker at bærekraftsmålene er utgangspunktet for alt de gjør og hva digitaliseringen i bunn og grunn handler om. Det kan være alt fra «Koding for Kidza» til at gründere får tilgang på data som kommunen sitter på.

– Utjamne sosiale forskjeller og bekjempe fattigdom er de store driverne våre. Da må vi være en kommune som er attraktiv for de skarpeste og de dyktigste folkene. Vi er nødt til å sette sammen en helt annen fagkompetanse og helt andre team. Det er helt sikker typer kompetanse som vi ikke nå vet at vi vil ha behov for i fremtiden. Det offentlige har et viktig ansvar, sier Ulstein.

Hvorfor robotteknologi

  • Frigjør arbeidskapasitet
  • Effektiviserer arbeidsprosesser
  • Forbedrer kvalitet i datasystemer og prosesser
  • Bidrar til å oppnå mål om digitalisering
Powered by Labrador CMS