Samfunn

Disse offentlige prosjektene fikk digitaliseringsstøtte

Publisert Sist oppdatert

En av regjeringens målsetninger en en mer effektiv offentlig sektor. Så langt har det medført svært mange flere ansatte i det offentlige, ifølge en gjennomgang Aftenposten gjorde, men også at IKT-prosjekter gis prioritet og støtte.

Regjeringen bevilget 75 millioner kroner over statsbudsjettet 2016 til medfinansiering av små og mellomstore digitaliseringsprosjekter, for å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor. Åtte søknader har nå fått dele disse midlene, ifølge Difi.

Leder i Husbanken Bård Øistensen

Prosjektene er valgt ut basert på blant annet samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Aller mest penger har i denne omgang gått til Husbankens prosjekt "Veiviser Bolig for velferd" som skal bli et "nettbasert verktøy for læring, deling og formidling i det boligsosiale arbeidet". Det skal skje gjennom tilbud av digitale kurs og steg-for-steg veiledning.

Det spesielle med prosjektet er at det har som mål å hente informasjon fra seks ulike direktorater og hjelpe kommunene med bosetting av vanskeligstilte og integrering av flyktninger.

Leder i Husbanken, Bård Øistensen, uttalte i mars på nettsidene til KMD at IKT-satsingen er blant annet godt forankret i Husbankens ledergruppe som består av regiondirektører og kontordirektør i Drammen.

– De siste årene har oppmerksomheten om IKT-utviklingen fått mye større plass hos ledergruppen enn tidligere.

Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Brønnøysunderegistrene 12 500 000
Min IPR-sidePatentstyret6 275 000
Veiviser - bolig for velferdHusbanken15 000 000
Digital økonomidialogStatens innkrevingssentral3 470 000
Rapportering og formidling av data om undergrunnenNorges geologiske undersøkelse (NGU)13 862 000
Videreutvikling av digital løsninger for saksbehandlinog kommunikasjonKontoret for voldsoffererstatning2 550 000
Felles løsning for rapportering av dødsfall (eDÅR)Folkehelseinstituttet14 700 000
Videreutvikling av system for autorisasjon og godkjenning av helsepersonellHelsedirektoratet5 000 000

Powered by Labrador CMS