Samfunn

DET BYGGES I OSLO: Anleggsarbeid med nytt hovedbibliotek og nytt Muchmuseum mellom Barcode og Operaen i Bjørvika.

En bjellesau for ryddige forhold i byggebransjen

Både LO og NHO ønsker byrådet i Oslos nye standardvilkår for byggebransjen velkommen. – Her viser byrådet at det betyr noe hvem som styrer i Oslo, sier LOs nestleder.

Publisert Sist oppdatert

Det var i et intervju med Dagens Perspektiv fredag, at byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, Geir Lippestad, kunne fortelle at byrådet jobber med å etablere nye standarder for byggeprosjekter i regi av Oslo kommune.

– Vi skal bruke vår innkjøpsmakt til å skape mer ryddige forhold i byggebransjen i hovedstaden, sier Geir Lippestad.

Foto FORNØYD: Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL), Jon Sandnes. (Foto: BNL).

Bransjen selv nærmest jubler over initiativet.

– La oss håpe Oslo med dette blir en bjellesau og at andre kommuner henger seg på, sier administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL), Jon Sandnes. Som leder i NHOs nest største arbeidsgiverforening, ønsker han initiativet fra Oslo kommune hjertelig velkommen.

Også i LO er man glade for at Oslo tar problemene med useriøse aktører i byggebransjen på alvor:

– Her viser byrådet at det betyr noe hvem som styrer i Oslo, sier LOs nestleder, Hans-Christian Gabrielsen.

Nye standardvilkår

Byrådet i Oslo skal bruke sin innkjøpsmakt overfor byggebransjen for å komme useriøse aktører til livs.

– Oslo kommune skal bygge for rundt 27 milliarder kroner de neste fire årene. Vi skal bygge skole, barnehager, boliger og kulturhus. Her skal vi stille krav til entreprenørene, forteller Geir Lippestad.

– Det er mange useriøse aktører og uoversiktlige forhold i byggebransjen. I tillegg er det et problem at norsk ungdom ikke søker seg til håndverksyrkene. Men det finnes jo nesten ikke lærlingeplasser, framhever Lippestad.

Her viser byrådet at det betyr noe hvem som styrer i Oslo

Blant annet vil de nye standardvilkårene inneholde følgende krav:

  • En betydelig andel av de som jobber på kommunens utbyggingsprosjekter skal være fast ansatt.
  • En viss andel håndverkerne må være faglærte – med fagbrev.
  • Det skal stilles konkrete krav til bruk av lærlinger.
  • Nøkkelpersonell skal beherske norsk.
  • Bruk av underleverandører skal begrenses.
  • Det skal stilles krav til forsvarlige lønns- og arbeidsforhold.
  • Krav til såkalt HMS-kort for alle – en type ID-kort for byggebransjen som identifiserer både hvem du er og hvem du arbeider for.
  • Det skal stilles krav til forsvarlige lønns- og arbeidsforhold.

I byrådet jobber man nå med å konkretisere de nye standardvilkårene. Målet er at dette skal innføres tidlig i 2017.

Godt mottatt

På begge sider av «bordet« i byggebransjen blir initiativet fra byrådet i Oslo svært godt mottatt.

– Vi er veldig positive til dette. For et års tid siden laget Byggenæringens landsforening (BNL) sammen med blant andre Fellesforbundet og KS, et forslag til felles «seriøsitets-bestemmelser» for offentlige byggeprosjekter nettopp for å komme de useriøse aktørene til livs, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

– Oslo kommune har tatt tak i flere av våre forslag og til og med gått lenger på noen områder. Det er ikke annet enn veldig positivt, sier Sandnes.

For Sandnes og BNL er det et mål å ha kvalifiserte fagfolk i bedriftene. Hvis ikke vil ikke norsk byggebransjen være bærekraftig på sikt, mener BNL.

«Black friday» hele året?

nye retningslinjer for alle typer anskaffelser og innkjøp

I den forbindelse jakter kommunen nå på nye, smarte innkjøpshoder. Blant annet søker Oslo kommune etter en ny «innkjøpsrådgiver». Vedkommende som får den jobben blir sentral i utviklingen og oppfølgingen av kommunens nye anskaffelsespolitikk. I stillingsannonsen heter det blant annet

«…blir du ansvarlig for anskaffelser med betydelig omfang og verdi på vegne av Oslo Kommune. Vi gjennomfører store og komplekse anskaffelser som bidrar til digitalisering og effektivisering av kommunens oppgaver».

Dette må vel være en jobb for en som virkelig er «glad i å shoppe»…?

Håper flere følger opp

Foto FORNØYD: LOs nestleder, Hans-Christian Gabrielsen. (Foto: LO).

Også i LO sitter lovordene om Oslo-initiativet løst.

– Jeg er veldig glad for at Oslo kommune, som er en betydelig offentlig innkjøper, bruker innkjøpsmakten sin på denne måten, sier nestlder i LO, Hans-Christian Gabrielsen.

Også han viser til at kommunen her innfrir mange av de seriøsitets-bestemmelsen byggebransjen og LO selv har gått inn for.

– Dette er absolutt et viktig og riktig skritt i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, sier Gabrielsen.

LO-nestleder Gabrielsen forteller at flere kommuner har innført lignende bestemmelser, og han håper nå at enda flere følger opp det ansvaret de har som offentlige innkjøpere. Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er ikke vunnet med dette, påpeker han.

– Den svarte økonomien utfordrer oss på stadig nye områder og for å bekjempe dette må man hele tiden rett og slett være foran i skoa, sier Gabrielsen.

– Det er viktig å være i forkant med lover og regler, slik at man gjør det enklere å vinne kontrakter for de som er seriøse, mener han.

Håpet er at Oslo vil være en bjellesau for andre

LES MER:

Lærlinger

Jon Sandnes i BNL har hørt enkelte uttale seg kritisk til blant annet krav om bruk av lærlinger. Det vanskelig å skaffe nok, lærlinger så noen mener for strenge krav her kan skape problemer.

– Det blir feil å konstruere problemer av dette. Ja, vi vet at det er få lærlinger. Men vi vil alle at det skal bli flere av dem. Dette kan bidra til det. Og dersom det i enkelte prosjekter blir umulig å oppfylle kravene til antall lærlinger, så får vi heller løse det når den tid kommer, sier Sandnes.

BNL-direktøren forteller at de har opprettet en egen følgegruppe etter at de kom med sine seriøsitetsforslag for et år siden. Gruppen har som oppgave å pushe på for å få norske kommuner til å ta grep rundt arbeidsforholdene ved sine byggeplasser.

– Nå kan det se ut til at vi får drahjelp av Oslo kommune, som er en stor og viktig aktør innen anskaffelser. Håpet er at Oslo vil være en bjellesau for andre, sier Jon Sandnes i BNL.

Powered by Labrador CMS