Annonse

byggebransjen

Byggenæringen etterlyser mer mangfoldSkanska ansetter inkluderings-leder

Samtidig som byggeindustrien ønsker å speile befolkningen, ansetter Skanska Norge Gry Walstad som leder for arbeidet med inkludering og mangfold.

Betydelig færre østeuropeere kommer til Norge for å jobbe

Det siste året har det vært en dramatisk nedgang i antall arbeidstakere fra Polen og Estland som jobber som innleid arbeidskraft i byggebransjen i Norge, viser ferske tall.

Flere er vikarer i årevis

Siden EU-utvidelsen til Øst-Europa i 2004 har bemanningsbransjen utgjort en større og større del av arbeidsstyrken i bygg- og anleggsbransjen i Norge, viser ny IFS-rapport.

Lederspeilet

Eli GrimsbyOslos nye eiendoms­dronning

Hun får ansvar for en eiendomsmasse på størrelse med Statsbygg og skal årlig bygge for bortimot det dobbelte av hva Forsvarsbygg investerer.

LO– Bra med kraftig fall i bruk av innleie

Mindre innleie i byggebransjen tyder på at innstrammingen i regelverket funger etter hensikten, mener LO. De er ikke bekymret over statistikken som viser kraftig fall i innleie i 3. kvartal.

Kraftig fall i bruk av innleie i byggebransjen

Innleie av personell til bygg og anlegge faller kraftig i 3. kvartal. Det viser statistikk fra NHO Service og Handel som legges frem mandag.

9 av 10 bedrifter vil ha enda flere kvinner inn i elektro-, bygge- og anleggsbransjene

7 av 10 bedrifter mener også at mangfoldskompetanse kan redusere risiko for misforståelser, øke sannsynligheten for at det tas riktige beslutninger og øke innovasjonsevnen til bedriftene.

Byggebransjen vil røske opp i ukultur for å rekruttere flere kvinner

Gjennom kjørereglene krever bransjen nulltoleranse mot trakassering og økt bevissthet rundt språkbruk, bilder, kalendere og annet, som kan oppleves støtende for ett kjønn, enten det er på arbeidsplassen eller i sosiale sammenhenger.

Krever minimum 80 prosent stillingsbrøk for alt innleid personell i byggebransjen

Veidekke forplikter seg til Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft.

Ny arbeidsavtale skal sikre økt forutsigbarhet for ansatte i bemanningsbedrifter

Etter flere år med strid om arbeidsavtalene i bemanningsbransjen for bygg, er partene fornøyde med å ha kommet fram til enighet.

Arbeidsinnvandring førte til lavere ledighet for norskfødte

Men vi ble mindre produktive.

Dødsfall på jobben– Fortvilende at enkelte typer ulykker går igjen år etter år

Rekordfå døde på norske arbeidsplasser i fjor. Særlig byggenæringen kan vise til gode tall. – Flaks, mener LO.

LederFrihet som problem

Vi må betale en pris for frihet over landegrensene. Kampen mot arbeidslivskriminalitet betyr at det må gjøres vanskeligere for utenlandske selskaper å operere i Norge.

LederFrihet som problem

Vi må betale en pris for frihet over landegrensene. Kampen mot arbeidslivskriminalitet betyr at det må gjøres vanskeligere for utenlandske selskaper å operere i Norge.

DigitaliseringSnart kan droner styre byggeplassen alene

Teknologien kan gi produktivitetsvekst for bygg- og anlegg - hvis bransjen vil.

Halvparten av bedriftene i byggenæringen skal ansette

Men 4 av 10 mener det er utfordrende å få tak i arbeidstakere med fag og svennebrev.

Stadig flere kvinnelige ledere

I 2016 var fire av ti ledere kvinner.

14.000 ledige jobberStørst etterspørsel i byggebransjen

Det norske arbeidsmarkedet skriker etter ingeniører til bygg- og anleggsbransjen, systemarkitekter og prosjektledere.

Svenskene rømmer fra norske byggeplasser

Årets statistikk over HMS-kort viser at andelen norske som jobber på byggeplasser har stabilisert seg rundt 70 prosent, mens svenskene reiser hjem.

Arbeidsinnvandring fra Øst-EuropaFlere bedrifter ansetter fast

Andelen arbeidere fra østeuropeiske EU-land har stabilisert seg i norsk arbeidsliv. Flere bedrifter ansetter dem fast, men innslaget av innleie er fortsatt betydelig, viser en fersk Fafo-rapport.

Arbeidslivskriminalitet– Enklere for de seriøse og verre for de kriminelle

Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med OBOS Nye Hjem AS og Veidekke Entreprenør for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Hevder bemanningsbyråene er et samfunnsproblem

Oslo bygningsarbeiderforening vil forby bemanningsbyråer fra Oslos byggeplasser.

Byggebransjen i fare for å rase sammenVi må rydde opp i arbeidslivet

I takt med at de faglærte og fagorganiserte har forsvunnet fra byggeplassene, har de kriminelle kommet inn. Utviklingen i norsk arbeidsliv kan snus – men det krever politisk vilje.

Byggebransjen i fare for å rase sammenVi må rydde opp i arbeidslivet

I takt med at de faglærte og fagorganiserte har forsvunnet fra byggeplassene, har de kriminelle kommet inn. Utviklingen i norsk arbeidsliv kan snus – men det krever politisk vilje.

Har en oppsagt ansatt fortrinnsrett?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Færre unge velger byggebransjen

Mens sysselsettingen i byggebransjen økte med 11 prosent fra 2008 til 2014, gikk antallet unge nordmenn i bransjen ned. Arbeidsinnvandrere tar unna veksten, viser en Fafo-rapport.

Sysselsettingsvekst i byggenæringen

Antall ansatte i byggenæringen har økt med 11 prosent fra 2008 til 2014 viser fersk rapport fra FAFO.

Oslo-initiativ ønskes velkommenEn bjellesau for ryddige forhold i byggebransjen

Både LO og NHO ønsker byrådet i Oslos nye standardvilkår for byggebransjen velkommen. – Her viser byrådet at det betyr noe hvem som styrer i Oslo, sier LOs nestleder.

Storaksjon mot byggeplasser over hele landet

Enighet i byggfagsmeklingen - 16 timer på overtid

Fortsatt ingen avklaring for byggfagene

Meklingen foregår mange timer på overtid.

Fjernet skadefraværet

Fire av de fem siste årene har bedriften Backe Østfold unngått skader. Sykefraværet er redusert fra syv til to prosent.

Annonse
Annonse
Annonse