Samfunn

Nye tall fra WHO viser at menn er mer tilbøyelige til å dø av koronavirus enn kvinner, og tall fra FHI Folkehelseinstituttet viser at flere menn enn kvinner blir smittet med koronavirus.

Færre menn enn kvinner frykter å bli smittet med koronavirus

Tall fra Folkehelseinstituttet viser derimot at det er flest menn som blir smittet og som krever intensivbehandling på sykehus.

Publisert Sist oppdatert

42 prosent av nordmennene er redde for å bli smittet med koronavirus, viser nye tall fra YouGov.

Men hvis man ser på kjønnsfordelingen, viser det seg at menn generelt sett bekymrer seg mindre for å bli smittet enn kvinner.

Nye tall fra WHO viser at menn er mer tilbøyelige til å dø av koronavirus enn kvinner, og tall fra FHI Folkehelseinstituttet viser at flere menn enn kvinner blir smittet med koronavirus.

Flere menn innlagt

Gjennomsnittsalderen på de smittede er ifølge FHI 47,1 år. 46 prosent er kvinner, og 54 prosent er menn.

Tirsdag 24. mars opplyste Folkehelseinstituttet at 62 personer har vært innlagt på intensivavdelinger ved sykehusene. 51 av dem er fortsatt innlagt, og antall innleggelser er økende.

Gjennomsnittsalderen på pasientene er 59 år, og 76 prosent er menn.

Nesten halvparten av norske kvinner (48 prosent) er svært eller forholdsvis redde for å bli smittet med koronavirus, mens dette bare gjelder en tredjedel (36 prosent) av mennene.

53 prosent av mennene er ikke særlig redde for viruset, mens 9 prosent overhodet ikke er redde.

Forbedrer hygienen

YouGovs COVID-19-tracker viser også at det er aldersrelaterte forskjeller når det gjelder hvilke forholdsregler nordmenn tar.

Felles for alle aldersgrupper er at de har forsøkt å forbedre sin personlige hygiene (80 prosent). 67 prosent av befolkningen over 60 år prøver også å unngå offentlige steder med mange mennesker, mens dette gjelder færre av dem mellom 18 og 39 år (55 prosent).

De unge utmerker seg ved at over halvparten (56 prosent) forsøker å unngå å ta på gjenstander i det offentlige rom, mens dette gjelder 43 prorsent av befolkningen over 60 år.

Powered by Labrador CMS