Samfunn

I alt hadde 66 prosent av studentene som startet på høyere utdanning i 2010 fullført en grad i løpet av åtte år.

Flere kvinner enn menn fullførte en grad i løpet av åtte år

Av studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, hadde 61 prosent av mennene og 70 prosent av kvinnene fullført en grad i løpet av åtte år.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 70 prosent av de kvinnelige studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, hadde fullført en grad innen åtte år.

Blant de kvinnelige studentene som startet i 1996 – 15 år tidligere –fullførte 66 prosent innen åtte år, noe som tilsvarer en økning på 4 prosentpoeng i denne perioden.

De mannlige studentene som startet på en universitets- og høgskoleutdanning i 2010, fullførte 61 prosent en grad innen åtte år.

For de mannlige studentene som startet i 1996, så fullførte 53 prosent innen åtte år.

I alt hadde 66 prosent av studentene som startet på høyere utdanning i 2010 fullført en grad i løpet av åtte år

Powered by Labrador CMS