Samfunn

Norske studenter velger i stor grad utdanning og yrke ut ifra tradisjonelle kjønnsroller. Dette slår spesielt ut i enkelte studieprogram innen teknologi, helse- og sosialfag.

Flere menn får plass på psykologi etter innføring av kjønnspoeng

– Det er viktig å ha psykologer og andre helsearbeidere av begge kjønn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har i år for første gang innført kjønnspoeng på profesjonsstudiet i psykologi for menn som kommer rett fra videregående skole.

Disse konkurrer om plass i det som kalles førstegangsvitnemålskvoten.

– Det er viktig å ha psykologer og andre helsearbeidere av begge kjønn. Det er derfor positivt at UiB og UiO nå er i gang med å prøve ut bruken av kjønnspoeng for å øke andelen menn på studiet. Foreløpig er det for tidlig å si sikkert hvordan dette vil slå ut på litt lengre sikt, men nettopp slike forsøk kan gi oss mer kunnskap, understreker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Bryter kjønnsmønstre

Norske studenter velger i stor grad utdanning og yrke ut ifra tradisjonelle kjønnsroller. Dette slår spesielt ut i enkelte studieprogram innen teknologi, helse- og sosialfag.

Det er i år flere menn som har søkt, og fått tilbud, om plass på profesjonsstudiet i psykologi. Dette gjelder både søkere som kommer rett fra videregående og eldre søkere.

Ved Universitetet i Bergen (UiB) har det totale antallet menn som får tilbud om studieplass på profesjonsstudiet i psykologi økt fra 38 i fjor til 49 i år.

På Universitetet i Oslo (UiO) har det totale antall menn som får tilbud om studieplass på psykologi økt fra 51 til 58.

På NTNU har det totale antallet menn som får tilbud om studieplass på profesjonsstudiet i psykologi økt fra 25 i fjor til 29 i år.

Undersøker effekten

Ved UiB er det 24 menn som har fått opptak i førstegangsvitnemålskvoten. Det er den kvoten hvor menn i år får ett tilleggspoeng. I fjor var tallet 17.

Det betyr at det er syv flere mannlige søkere som i år har rett til tilleggspoeng som har fått tilbud om studieplass.

Ved UiO er det i år 25 menn som har fått opptak i førstegangsvitnemålskvoten med rett til tilleggspoeng. Dette er syv mer enn i fjor.

– Det er for tidlig å fastslå om kjønnspoengene har en god effekt eller ikke. Vi har satt i gang et arbeid for å undersøke effekten av tilleggspoeng generelt, og jeg venter på resultatene av denne rapporten før vi kan vurdere om vi trenger mer kunnskap eller må sette i verk andre tiltak, sier statsråden.

Powered by Labrador CMS