Samfunn

Inntrykket av Forsvaret går mest tilbake. I 2015 ga innbyggerne 67 poeng til Forsvaret, mens de nå gir 60 av 100 poeng.

Folk mindre fornøyd med offentlige tjenester

Folk flest er litt mindre fornøyd med de fleste tjenestene fra det offentlige. Inntrykket av Forsvaret faller mest.

Publisert Sist oppdatert

Innbyggerne har litt dårligere inntrykk av over halvparten av tjenestene som er undersøkt, sammenlignet med i 2015. Det går fram av innbyggerundersøkelsen 2017, som ble lagt fram av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) onsdag.

Bare seks av 44 tjenester får bedre tilbakemeldinger fra innbyggerne. Inntrykket av Forsvaret går mest tilbake. I 2015 ga innbyggerne 67 poeng til Forsvaret, mens de nå gir 60 av 100 poeng. De som bor i Trøndelag gir høyest score, mens de som bor i Nord-Norge gir lavest.

De som ikke bruker Nav mest fornøyd

Den største fremgangen er det NRK og NSB som får, og begge går fram tre poeng. NSB er også den tjenesten som har mest fremgang siden Difis første innbyggerundersøkelse, og får nå 60 poeng – ni mer enn resultatet i 2010. Nav får 56 poeng, og det er åtte poeng mer enn i 2010. Politiet får 65 poeng og det er sju poeng mer enn i 2010, men to poeng mindre enn i 2015.

Best inntrykk har folk av folkebiblioteket og brannvesenet som får 81 poeng. Plan- og bygningskontorene, sosialtjenesten, barnevernstjenesten, UDI og Nav får alle 56 poeng av 100 mulige.

For Navs del er det de som verken har hatt erfaring med eller kontakt med Nav, som har best inntrykk, mens de som har hatt kontakt med Nav som pårørende, har dårligst inntrykk.

Forventer effektivitet

Fire av ti innbyggere sier de er uenige i at det offentlige bruker ressursene på en effektiv måte, og nesten halvparten av oss er uenige i at saker og søknader behandles raskt.

– I det store og hele er folk fornøyde med kvaliteten på de offentlige tjenestene. Samtidig mener mange innbyggere at det offentlige kan bli mer effektivt. Dette gjelder både ressursbruken og saksbehandlingstiden. Det er etter min mening et godt grunnlag for å si at innbyggerne har forventninger til at det offentlige skal bli mer effektivt, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Innbyggerundersøkelsen 2017 ble gjennomført høsten 2016 og våren 2017 av Kantar TNS på oppdrag fra Difi. 44.000 tilfeldig utvalgte innbyggere fikk tilsendt spørreskjema, og 20 prosent svarte. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres annethvert år, og årets undersøkelse er den fjerde i rekken.

Powered by Labrador CMS