Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Frivilligheten betaler to milliarder i moms - hvert år

– Alle frivillige organisasjoner vil tjene på en bedre momskompensasjonsordning, mener Frivillighet Norge. Dette er frivillighetens viktigste sak i valgkampen.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år betaler frivillige organisasjoner nesten 2 milliarder kroner til staten i moms på varer og tjenester. Bedrifter slipper å betale moms, det gjør ikke frivillige organisasjoner.

– Se for deg at Kirkens bymisjon skal lage suppe som de skal gi bort. De må betale moms på ingrediensene de kjøper inn. Når en kommersiell aktør selger deg en identisk suppe så er det du som kunde som betaler momsen, mens den kommersielle aktøren sliper å betale moms, forklarer generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

Moms er en avgift som rammer frivilligheten spesielt, og gir økte kostnader og mindre aktivitet i lag og foreninger.

– Dette oppleves som urettferdig. Vi mener staten bør investerte i de gode verdiene som frivilligheten representerer og kutte de frivillige organisasjonenes momsutgifter fullstendig, sier Johnsen.

– Stadig dårligere ordninger

For å rette opp skjevheten, innførte staten i 2010 momskompensasjon, etter press fra frivillig sektor. Intensjonen var å trappe opp ordningen til all momsen ble kompensert. De siste årene har imidlertid andelen som blir kompensert gått ned.

– Momskompensasjonsordningen har blitt dårligere de siste årene fordi organisasjonenes momsutgifter øker mer enn bevilgningen til ordningen, sier Johnsen.

Dette krever Frivillighet Norge:

  • Momskompensasjonsordningen må fullfinansieres og bli en rettighet for frivillige organisasjoner
  • Ordningens innretning må endres, for å sikre at kompensasjonen treffer momsutgiftene
  • Det må opprettes en ordning for momskompensasjon for investeringer i frivillighetseide bygg
Powered by Labrador CMS