Annonse

tjenester

Synspunkt

Prising når varer blir tjenester

Mens ledere er opplært til å tenke «produsere og selge per stykk» vokser det frem en leie- eller abonnements-modell. Begge er alternative måter å fange verdier på. Hvorfor er det mange som fremsnakker den siste modellen?

Frivilligheten betaler to milliarder i moms - hvert år

– Alle frivillige organisasjoner vil tjene på en bedre momskompensasjonsordning, mener Frivillighet Norge. Dette er frivillighetens viktigste sak i valgkampen.

Næringslivet forsker og utvikler som aldri før

Og stadig flere leier inn eksterne FoU-eksperter for jobben

Hvordan kan du skape innovative tjenester?

Tjenesteinnovasjon alle, enten du leder en stor offentlig bedrift som vil løse et samfunnsproblem, eller et lite foretak som vil tilby kundene en verdifull tjeneste. For å skape innovative tjenester er bruk av designtankegang en nyttig fremgangsmåte.

Konkurranse driver frem ny bedrifthelsetjeneste

I tillegg til å støtte opp under HMS- og arbeidsmiljøarbeidet i bedrifter, bidrar skjerpet konkurranse til at det stadig tilbys nye tilleggstjenester. Kurs i røykestopp, kostholdsveiledning og individuelle støttesamtaler er nye tilbud.

Dyrere tjenester

Du må – stadig – punge ut dersom du trenger advokat. Prisene på juridiske tjenester i Norge har økt med 2 prosent det siste året. Skal du bygge hus derimot, kan det være lurt å starte planleggingen nå. Arkitektprisene gikk ned med 1,3 prosent. Men obs: Snekkeren er blitt mye dyrere.

EU-kommisjonen advarer mot Uber-forbud

Frykter at Europa vil havne på feil side av historien ved å forby tjenester som Uber og Airbnb.

kroppsspr__k_kv.jpg

Be noen om en tjeneste?

Tre råd om hvordan du kan gå fram.

oppgang.jpg

Vil du lykkes i 2011?

Snart er det nytt år og dermed nye budsjetter. Skal du lykkes med å innfri forventningene, er nøkkelen riktig planlegging av salgsinnsatsen.

Annonse
Annonse
Annonse