Annonse

momskompensasjon

Stortingsmelding om frivillighetenMindre moms og tilgang til statlige lokaler

Regjeringen lover en opptrappingsplan på 1,8 milliarder i momskompensasjon for frivilligheten frem til 2021. Videre skal statlige lokaler bli mer tilgjengelig for lokale, frivillige organisasjoner.

Vil forbedre momskompensasjonen for frivilligheten

Få oversikt over alle tiltakene i regjeringsplattformen som er spesifikt rettet mot frivillighet her.

Frivilligheten betaler to milliarder i moms - hvert år

– Alle frivillige organisasjoner vil tjene på en bedre momskompensasjonsordning, mener Frivillighet Norge. Dette er frivillighetens viktigste sak i valgkampen.

Har rekruttert over 16.000 frivillige på digital plattform

Over 1000 frivillige organisasjoner har tatt i bruk rekrutteringsplattformen Frivillig.no siden den ble lansert i 2016.

Krever helhetlig frivillighetspolitikk– Vil ikke bli redusert til et statlig underbruk

Frivillighet Norge mener det er på tide å gjøre opp status på nytt og krever nå en ny stortingsmelding om frivilligheten.

FrivillighetAlle partiene vil innføre full momskompensasjon

Utenom Høyre og Frp. De ønsker å forbedre dagens ordning.

Skatteetaten utfordrer offentlig-privat samarbeid med momskrav

SYNSPUNKT– Gi musikk og scenekunsten moms!

At det skulle være en kampsak å få betale moms, vil nok kunne oppfattes som snodig og sært. Mange vil nok heller mene at det ville være best å slippe. For når folk hører moms, så hører de høyere priser på alt fra tannkrem til tubaer. Men for en virksomhet som også kan føre fradrag for inngående moms blir bildet et helt annet.

SYNSPUNKT– Gi musikk og scenekunsten moms!

At det skulle være en kampsak å få betale moms, vil nok kunne oppfattes som snodig og sært. Mange vil nok heller mene at det ville være best å slippe. For når folk hører moms, så hører de høyere priser på alt fra tannkrem til tubaer. Men for en virksomhet som også kan føre fradrag for inngående moms blir bildet et helt annet.

Kultur-NorgeKjemper innbitt kamp for å få betale moms, men regjeringen nøler

Mens de fleste klager over for mange og dyre avgifter, kjemper kultursektoren en innbitt kamp for å få alle deres aktører underlagt momsreglementet. Men en eventuell regelendring ligger langt frem i tid, sier regjeringen.

Mindre momskompenasjon for frivilligheten

Regjeringen satser ikke på organisasjonene, mener Frivillighet Norge.

Annonse
Annonse
Annonse