Samfunn

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Frp forsvarer 131 milliarder i bompenger

Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder bompengekroner hvert år de neste tolv årene. Men bompengeandelen av veimidlene går ned.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029. Rammen er på i alt 1.064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med, får NTB opplyst.

– Frp er alene på Stortinget om å være imot bompenger. At vi nå klarer å snu trenden og bidra til at veibyggingen øker samtidig som bompengeandelen går ned, er vi godt fornøyd med, sier Frps Morten Stordalen til NTB.

Bompengeandelen utgjør 20 prosent av bevilgningene til veiformål i den nye transportplanen. Det er 4 prosentpoeng mindre enn i den forrige planen. For veiinvesteringer er bompengeandelen 29 prosent, ned 6 prosentpoeng.

Næringsutvikling og grønn transport

– For Høyre er det viktig at vi også ser samferdsel og næringsutvikling under ett, og derfor er dette en plan som kommer til å bidra til vekst og aktivitet i hele landet, og som binder bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen, sier samferdselspolitisk talsperson for Høyre, Nikolai Astrup.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) sier planen prioriterer trygg ferdsel for barn og unge.

– Bedre trafikksikkerhet, i tillegg til en offensiv satsing på vei i distriktene, en massiv jernbanesatsing og flere trygge gang- og sykkelveier, gjør denne planen historisk, sier han.

Grøvans kollega Abid Raja i Venstre mener planen vil gi en storstilt satsing på grønn transport, med rekordstore bevilgninger til jernbane, bymiljøavtaler og tilrettelegging for sykkel.

– Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.

Mindre bompengefinansiering

Det årlige bompengenivået vil gå litt ned sammenlignet med dagens Nasjonal transportplan. Regjeringen foreslår en reduksjon på 6 milliarder kroner av bompengegjeld i eksisterende veiprosjekt.

De neste tolv årene foreslås det å bruke 659 milliarder kroner til veiformål. Det betyr at det i snitt brukes cirka 10 milliarder kroner mer til veiformål årlig sammenlignet med inneværende transportplan. Under 20 prosent av dette er bompengefinansiering.

Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent. For veivedlikehold og fornying er det ingen bompenger.

I alt 536 milliarder kroner skattekroner er planlagt brukt på veiformål. Det utgjør 57 prosent av den statlige budsjettrammen i transportplanen.

– Staten tar med denne regjeringen en større del av regningen for veinettet. Det er sterk vekst i statlige bevilgninger og ingen vekst i årlig bompengenivå i denne transportplanen. Bompengeandelen er derfor lavere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Bompengereform

Regjeringen gjennomfører en bompengereform som innebærer at antallet bompengeselskaper går ned fra 60 selskaper til fem regionale selskaper, eid av fylkeskommunene.

For å sette fart på reformen er det er opprettet en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor byområdene. Tanken er at fylkeskommunene dermed kan legge flest mulig av dagens bompengeprosjekter til et av de regionale selskapene.

Det er beregnet at ordningen kan gi rundt 6 milliarder kroner i bompengereduksjon mellom 2018 og 2029.

– Vi vil også at oppgaven med å håndtere avtalekunder og brikker skal skilles fra bompengeselskapene. Uavhengige utstederselskaper vil også ha mulighet til å knytte andre tjenester til brikkene, noe bompengeselskapene ikke har mulighet til, sier Solvik-Olsen.

Powered by Labrador CMS