Samfunn

Mannlig lærer.

Hver tredje mann fullfører ikke lærerutdanningen

Publisert Sist oppdatert

Av de om lag 2.500 studentene som startet på allmennlærerutdanningen for første gang i 2011, fullførte kun 52 prosent innen fire år.

Etter ytterligere to år hadde 65 prosent fullført. I løpet av denne seksårsperioden var det 16 prosent som avbrøt studiet, og halvparten avbrøt etter første året. Resten er fortsatt under utdanning eller har fullført annet studium, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flest kvinner fullfører

Bare 27 prosent av studentene som startet på allmennlærerutdanningen i 2011 for første gang, var menn, og en større andel kvinner fullførte utdanningen innen fire år enn menn.

I 2011-kullet fullførte 55 prosent av kvinnene og 45 prosent av mennene innen fire år. Kvinneandelen som fullførte innen seks år, var nesten 70 prosent. For menn var den 56 prosent.

12 prosent av kvinnene har fullført annen høyere utdanning i løpet seks år, mens tilsvarende andel for menn er 9 prosent.

Det er fortsatt størst andel menn som avbryter studiene. I 2011-kullet avbrøt 24 prosent av de mannlige studentene allmennlærerutdanningen. Tilsvarende andel for kvinner var drøye 13 prosent.

Av de nye studentene som startet i høyere utdanning i 2009, hadde 66 prosent fullført en grad i løpet av åtte år – 61 prosent av de mannlige studentene og 69 prosent av de kvinnelige.

Ser vi bare på lang høyere utdanning, er bildet noe annerledes. 28 prosent av mennene fullførte en høyere grad innen åtte år, mens tilsvarende tall for kvinner var 23 prosent.

På stedet hvil for norske studenter

66 prosent av landets studenter gjennomfører en grad, ifølge tallene fra SSB. Denne prosententandelen har vært stabilt de siste årene. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette tydelig viser at studentene behøver satsing på flere områder for å sikre gode muligheter til å gjennomføre sin utdannelse.

– I fjor vedtok Stortinget en kvalitetsmelding for høyere utdanning. Det har vært mange gode forslag, men det skorter på faktisk gjennomføring. Nå er det på tide å sette politikken som vi er blitt lovet ut i live, sier leder i NSO, Mats Johansen Beldo i en pressemelding.

Norsk studentorganisasjon er glade for at tiltak som opptrappingen til 11 måneder studiestøtte og kvalitetsmeldingen som Stortinget har vedtatt. Likevel er det store utfordringer som står igjen.

– Studiestøtten er for lav. Dette gjør at flere studenter må tilbringe tid på deltidsjobben fremfor i kollokviegruppene, lesesalen eller forelesningen. Utdanningsinstitusjonene lar i for stor grad studenter seile sin egen sjø, og noe studenter år etter år etterspør er mer oppfølging og veiledning så er det åpenbart at dette må sees i sammenheng, sier Beldo

Powered by Labrador CMS