Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Jenter får høyere karakterer enn gutter i de fleste fag

Elevkullet som gikk ut av grunnskolen våren 2017 har i snitt 41,4 grunnskolepoeng. Dette er en 0,6 høyere poengsum enn elevene som avsluttet 2015.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har det vært en jevn økning i karakterene til avgangselevene. Årets avgangselever har i snitt 0,6 høyere poengsum enn elevene som avsluttet i 2015.

Elevkullet som gikk ut av grunnskolen våren 2017 har i snitt 41,4 grunnskolepoeng. Våren 2015 gikk elevene ut med 40,8.

– Det er gledelig at mange av elevene avslutter grunnskolen med en høyere poengsum, sier direktør for statistikkavdelingen Irene Hilleren.

Forskjellene øker

Jentene har i snitt 4,5 grunnskolepoeng mer enn guttene. Dette er en svak økning fra 4,4 de to foregående skoleårene.

Forskjellen mellom gutter og jenter har økt over lenger tid, i 2009 var forskjellen på 3,8. Jentene får høyere karakterer enn guttene i de fleste fag, både til standpunkt og til eksamen.

Fra i fjor har grunnskolepoengene økt med 0,2. Årsaken til denne økningen er at karaktersnittet i flere standpunkt- og eksamenskarakterer har økt svakt.

En økning på 0,2 grunnskolepoeng tilsvarer en økning i karaktersnittet fra 4,12 til 4,14. For det enkelt fag er det snittkarakteren til eksamen i engelsk skriftlig som endrer seg mest fra i fjor, fra 3,7 til 3,9.

2,8 grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng i 2016-17. Elevene i Akershus har det høyeste snittet på 42,3 grunnskolepoeng.

Hovedfunn fra karakterstatistikk 2016-17:

  • Gjennomsnittlige grunnskolepoeng har økt jevnt de siste årene, både nasjonalt og i alle fylker. Jentene har hatt en mer positiv utvikling enn guttene.
  • Jentene har i snitt 4,5 grunnskolepoeng mer enn guttene. I Finnmark har guttene hatt en negativ utvikling fra i fjor og jentene har nå i snitt 7,3 grunnskolepoeng mer enn guttene.
  • Elevene ved private skoler har i snitt 2,7 grunnskolepoeng mer enn elever ved offentlige skoler. Kun 3 prosent av elevene går på private grunnskoler.
  • 2,8 grunnskolepoeng skiller fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng i 2016-17, mot 2 i fjor. Elevene i Akershus har det høyeste snittet på 42,3 grunnskolepoeng.
  • I 2016-17 er det rundt 3 500 av nær 62 000 elevene som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene, og som derfor ikke får beregnet grunnskolepoeng. Dette utgjør 5,6 prosent av elevene. I fjor utgjorde dette 4,9 prosent. Økningen i antall asylsøkere i fjor kan være en del av forklaringen.

Grunnskolepoeng

  • Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer i fag ved avslutningen av 10. trinn.
  • Når man beregner grunnskolepoeng, summerer vi alle tallkarakterene i fagene (på en skala fra 1 til 6), både eksamen og standpunkt. Summen deles deretter på antall karakterer.
  • Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Det beregnes ikke grunnskolepoeng for elever som mangler karakter i mer enn halvparten av fagene.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Powered by Labrador CMS