Annonse

karakterer

Utvalg vil fjerne kjønnspoeng og innføre ny karakterskala ved universiteter og høyskoler

Jentene får høyere karakter på eksamen

Forskjellene mellom jenter og gutter i grunnskolen er størst i norsk og minst i matematikk.

Ungdomsskoleelever får bedre karakterer i flere fag

Gjennomsnittskarakteren ved avsluttet grunnskole er 41,8 poeng, viser tall fra SSB.

Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter

Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.

Nesten halvparten som klager ved UiO, får endret karakter

Etter at en ny klageordning ble innført, får 43 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo som klager, endret karakter.

Jo eldre HR-sjefen er, desto mindre betyr karakterene

Utdanningsforbundet– Økt lærertetthet i seg selv gir ikke resultater

Ekstra lærere har null effekt på læreutbyttet til elevene, viser ny forskning.

Vil gjere det tryggare å klage på karakteren

For å styrke rettstryggleiken til studentane foreslår regjeringa at universitet og høgskular skal ta ein ekstra runde på karakteren som er gitt, i dei tilhøva kor ein student har fått ein vesentleg endra karakter etter å ha klaga.

Jenter får høyere karakterer enn gutter i de fleste fag

Elevkullet som gikk ut av grunnskolen våren 2017 har i snitt 41,4 grunnskolepoeng. Dette er en 0,6 høyere poengsum enn elevene som avsluttet 2015.

Vi blir stadig flinkere på skolen

Norske skoleelever blir flinkere. Siden 2009 har de gjennomsnittlige grunnskolepoengene gått fra 39,5 i gjennomsnitt til årets 41,2 på landsbasis. I 2016 blir elvene i alle fylker flinkere, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå og elevenes innvandringskategori.

De beste danske elevene vil bli økonomer

Mens medisin dominerer på karaktertoppen i Norge, er det økonomi som krever de høyeste karakterene i Danmark.

Lederes energi - mer enn karisma

Gode ledere har energi nok til å påvirke hele organisasjoner. Men hva består den typen energi av?

Karakterer til stryk

Ansatte fungerer ikke slik de i teorien skal ifølge de omfattende karaktersystemet flere store bedrifter har innført. Nå kaster store internasjonale selskaper karakterene på skraphaugen. Det er grunn til å spørre om Telenor og Statoil ikke følger med i timen, skriver redaktør Magne Lerø.

HP snur ikke

Selskapet mener karakterer gjør dem verdens­ledende innen IT.

Karakterer på ansatte: Capgemini ­følger felles praksis

Den norske delen av Capgemini følger praksisen til morselskapet.

Karakterer på ansatte: Statoil fortsetter som før

I Statoil er hoved­trekkene i ansatt-evalueringene som før.

Vant rettssak om ­karaktersetting

I en historisk dom ble en oppsigelse gjort på bakgrunn av karakterer kjent ugyldig. Arbeidsgiveren kunne rett og slett ikke redegjøre for karakterene de hadde satt.

Karakterer på ansatte: DNV GL er i ­tenkeboksen

Men kommer ikke til å kutte ut karakterer nå.

Karakterer på ansatte: Aller-konsernet ombestemte seg

Aller Media ville innføre karaktersetting for alle, også journalistene. Men protestene ble for høylytte.

Maks en time med lekser optimalt

60-70 minutter om dagen. Det er den optimale tiden elever bør bruke på lekser. Blir det mer enn det, gir det seg ikke nødvendigvis utslag i bedre karakterer

– Karakterer på jobben er et ryddig hjelpemiddel

Arbeidsrettsadvokat mener rangeringssystem kan være et godt hjelpemiddel i nedbemanningsprosesser.

– Karakterer gir ikke effektive tilbakemeldinger

Effektive tilbakemeldinger er ikke forenlig med karaktersystemer som Telenor og andre har innført, mener ledelsesekspert.

– Telenor mangler psykologi-kompetanse

Tidligere var det bare ledelsen i Telenor som fikk karakterer. Nå får også de ansatte det.

– Flere får karakterer på jobben

Tre av ti mellomledere vurderes etter karaktersystemer på jobben, viser medlemsundersøkelse fra Lederne. Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, er sterkt kritisk.

sy89cee6_as_sma.jpg

Én av tre rektorer i Oslo får dårlige karakterer

123 rektorer er vurdert på 42 ulike punkter etter Oslo kommunes kritereier.

erna_solberg__h.jpg

Erna Solberg får best karakter av velgerne

Erna Solberg er partilederen som får høyest karakter fra velgerne, viser en undersøkelse som Respons Analyse har laget for Aftenposten.

kristin_halvors.jpg

– Uaktuelt med karakterer på barnetrinnet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) slår fast at det ikke er aktuelt å innføre karakterer på barnetrinnet i grunnskolen.

statoil__markus.jpg

Statoil gir ansatte karakterer

Statoil gir sine ansatte karakterer for oppførselen. Selskapet lar også denne karakteren påvirke hvem som går mest opp i lønn.

Annonse
Annonse
Annonse