Annonse

karakterer

Norske niendeklassinger gjør det dårligere i naturfag

Norske femteklassinger er blant de beste i Europa i matematikk og naturfag, men resultatene synker på ungdomsskolen, viser en internasjonal undersøkelse.

Utvalg vil fjerne kjønnspoeng og innføre ny karakterskala ved universiteter og høyskoler

Jentene får høyere karakter på eksamen

Forskjellene mellom jenter og gutter i grunnskolen er størst i norsk og minst i matematikk.

Ungdomsskoleelever får bedre karakterer i flere fag

Gjennomsnittskarakteren ved avsluttet grunnskole er 41,8 poeng, viser tall fra SSB.

Økonomiske bekymringer påvirker karakterene for mange studenter

Studenter havner i ulik økonomisk skvis avhengig av hvor i landet de studerer. Noen tyr til kredittkort for å få endene til å møtes.

Nesten halvparten som klager ved UiO, får endret karakter

Etter at en ny klageordning ble innført, får 43 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo som klager, endret karakter.

Jo eldre HR-sjefen er, desto mindre betyr karakterene

Utdanningsforbundet– Økt lærertetthet i seg selv gir ikke resultater

Ekstra lærere har null effekt på læreutbyttet til elevene, viser ny forskning.

Vil gjere det tryggare å klage på karakteren

For å styrke rettstryggleiken til studentane foreslår regjeringa at universitet og høgskular skal ta ein ekstra runde på karakteren som er gitt, i dei tilhøva kor ein student har fått ein vesentleg endra karakter etter å ha klaga.

Jenter får høyere karakterer enn gutter i de fleste fag

Elevkullet som gikk ut av grunnskolen våren 2017 har i snitt 41,4 grunnskolepoeng. Dette er en 0,6 høyere poengsum enn elevene som avsluttet 2015.

Vi blir stadig flinkere på skolen

Norske skoleelever blir flinkere. Siden 2009 har de gjennomsnittlige grunnskolepoengene gått fra 39,5 i gjennomsnitt til årets 41,2 på landsbasis. I 2016 blir elvene i alle fylker flinkere, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå og elevenes innvandringskategori.

De beste danske elevene vil bli økonomer

Mens medisin dominerer på karaktertoppen i Norge, er det økonomi som krever de høyeste karakterene i Danmark.

Lederes energi - mer enn karisma

Gode ledere har energi nok til å påvirke hele organisasjoner. Men hva består den typen energi av?

Karakterer til stryk

Ansatte fungerer ikke slik de i teorien skal ifølge de omfattende karaktersystemet flere store bedrifter har innført. Nå kaster store internasjonale selskaper karakterene på skraphaugen. Det er grunn til å spørre om Telenor og Statoil ikke følger med i timen, skriver redaktør Magne Lerø.

Karakterer til stryk

Ansatte fungerer ikke slik de i teorien skal ifølge de omfattende karaktersystemet flere store bedrifter har innført. Nå kaster store internasjonale selskaper karakterene på skraphaugen. Det er grunn til å spørre om Telenor og Statoil ikke følger med i timen, skriver redaktør Magne Lerø.

HP snur ikke

Selskapet mener karakterer gjør dem verdens­ledende innen IT.

HP snur ikke

Selskapet mener karakterer gjør dem verdens­ledende innen IT.

Karakterer på ansatte: Capgemini ­følger felles praksis

Den norske delen av Capgemini følger praksisen til morselskapet.

Karakterer på ansatte: Capgemini ­følger felles praksis

Den norske delen av Capgemini følger praksisen til morselskapet.

Karakterer på ansatte: Statoil fortsetter som før

I Statoil er hoved­trekkene i ansatt-evalueringene som før.

Karakterer på ansatte: Statoil fortsetter som før

I Statoil er hoved­trekkene i ansatt-evalueringene som før.

Vant rettssak om ­karaktersetting

I en historisk dom ble en oppsigelse gjort på bakgrunn av karakterer kjent ugyldig. Arbeidsgiveren kunne rett og slett ikke redegjøre for karakterene de hadde satt.

Vant rettssak om ­karaktersetting

I en historisk dom ble en oppsigelse gjort på bakgrunn av karakterer kjent ugyldig. Arbeidsgiveren kunne rett og slett ikke redegjøre for karakterene de hadde satt.

Karakterer på ansatte: DNV GL er i ­tenkeboksen

Men kommer ikke til å kutte ut karakterer nå.

Karakterer på ansatte: DNV GL er i ­tenkeboksen

Men kommer ikke til å kutte ut karakterer nå.

Karakterer på ansatte: Aller-konsernet ombestemte seg

Aller Media ville innføre karaktersetting for alle, også journalistene. Men protestene ble for høylytte.

Karakterer på ansatte: Aller-konsernet ombestemte seg

Aller Media ville innføre karaktersetting for alle, også journalistene. Men protestene ble for høylytte.

Annonse
Annonse
Annonse