Samfunn

Kraftig vekst i lønns- og pensjonskostnadene i NSB

Det var siste fest med gjengen da NSB-konsernet la frem resultatene for 2016.

Publisert Sist oppdatert

Driftsresultatet til NSB endte på på 1,7 milliarder i 2016. Til sammenligning tikket det inn 2,8 milliarder i fjor.

Selskapet som har stått for en brorpart av de gode resultatene de siste årene, Rom Eiendom, er fra januar skilt ut og ligger nå under Bane NOR. NSB har også mistet vedlikeholdsselskapet Mantena, salgs- og billettselskapet Entur og Materiellselskapet som nå er eid av Samferdselsdepartementet, slik det skissert i jernbanereformen.

Likevel var det relativt ålreite tall konsernsjef Geir Isaksen kunne vise til. Resultatfallet skyldes i hovedsak redusert gevinst fra utvikling og salg av eiendommer, omstillingskostnader knyttet til jernbanereformen, og engangseffekter knyttet til pensjonskostnader, skriver konsernet i årsrapporten.

Uten omstillingskostnandene på 542 millioner kroner, hadde overskuddet innen persontog vært på nesten 1,2 milliarder kroner.

Tøffe tak

Det har vært et konfliktfylt år i NSB med en opprivende streik blant lokførerne om fjerning av krav til utdanning. Konsernet forventer også å nedbemanne med 300 personer innen ledelse, stab og administrasjon i persontogvirksomheten fram til utgangen av 2018.

Ifølge årsrapporten økte lønns- og pensjonskostanadene med 12 prosent fra 2015 til 2016, hvorav om lag 200 millioner er økte pensjonskostnader.

Gjennomsnittlig antall ansatte økte i samme periode kun med 2 prosent.

Nye strategier

NSB brukte anledningen til å peke ut fremtidige strategier. Det vil først og fremst handle om å vinne anbud om persontog. Både buss- og godsaktiviteten må fint finne seg i å bli nedprioritert.

Persontogvirksomheten vil jobbe hardt for å vinne norske togkonkurranser, men vil også jobbe med anbud blant annet i Sverige, heter det i årsrapporten. I tillegg har NSB som mål å etablere seg som en av Norges store reiselivsaktører, spesielt rundt populære Bergensbanen og Flåmsbanen.

Powered by Labrador CMS