Samfunn

Oslo og Vestfold er de eneste fylkene som har kvinneoverskudd. Størst relativt mannsoverskudd finner man i Finnmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms.

Kvinneandelen i Norge har aldri vært så lav

I vertfall ikke siden folketellingen i 1769.

Publisert Sist oppdatert

I 2010 ble vi for første gang flere menn enn kvinner i Norge, og sånn kommer det mest sannsynlig til å bli i overskuelig framtid, varsler Statistisk sentralbyrå.

Befolkningen i Norge blir stadig mer mannsdominert. Nå bor det over 41.000 flere menn enn kvinner i Norge, og det har ikke vært et så stort kvinneunderskudd som i 2018 siden SSB begynte å telle befolkningen i 1876.

– Tidligere har kvinnene alltid vært i flertall, men siden 2010 har Norge hatt et mannsoverskudd. I befolkningsframskrivingene som går frem til 2100, er det forventet at menn fortsatt kommer til å være i flertall i 80 år til, sier seniorrådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk, Anders Falnes-Dalheim.

Flest mannlige innvandrere

Mannsdominansen skyldes hovedsakelig at det siden 2006 har innvandret langt flere menn enn kvinner. I denne perioden nettoinnvandret det 42.000 flere menn enn kvinner. De fleste har kommet på grunn av arbeid.

– I tillegg vil det alltid være slik at det fødes flere gutter enn jenter. I snitt fødes det i dag 106 gutter per 100 jenter, sier Falnes-Dalheim.

Mannsoverskuddet skyldes også at menns levealder øker mer enn kvinners. Forskjellen mellom kjønnene har jevnt og trutt minket med litt over ett år per tiår siden 1987. For 30 år siden var forskjellen på 6,8 år, mens den i fjor var falt til 3,4 år.

Kvinner lever fremdeles lenger enn menn, og fra og med alder 67 er det konsekvent flere kvinner enn menn. For menn er det konsekvent flertall til og med alder 63 siden 2010.

Mannsdominans

Oslo og Vestfold er de eneste fylkene som har kvinneoverskudd. Størst relativt mannsoverskudd finner man i Finnmark, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Troms.

Blant landets 422 kommuner hadde 368 kommuner mannsoverskudd, og 52 kommuner kvinneoverskudd. Mannsoverskuddet øker i takt med hvor lite sentral kommunen er.

I landets minst sentrale kommuner er det 2,1 prosent mannsoverskudd, mens i de mest sentrale kommunene er dette tallet 0,5.

Powered by Labrador CMS