Samfunn

Kvinner mottar 23 prosent av beløpet som menn mottar i aksjeutbytte.

Kvinner sparer, menn investerer

Menn mottar langt mer aksjeutbytte enn kvinner. Kun 18 prosent av det samlede aksjeutbytte i befolkningen går til kvinner.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra SSB viser at kvinners andel av menns kapitalinntekt er særlig små for aksjeutbytte og gevinst, men at kvinners renteinntekter ikke skiller seg i like stor grad fra menns.

Samtidig er det slik at menn mottar mer enn kvinner på på alle kapitalinntektsposter - renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst og andre kapitalinntekter.

Renteinntekter er den kapitalinntektsposten der menn og kvinner mottar mest likt. Her mottar kvinner 72 prosent av beløpet som menn mottar.

Ikke stor avkastning

Renteinntekter får man blant annet ved å sette penger på sparekonto. Denne sparemåten gir historisk sett ikke så stor avkastning som andre sparemetoder, som for eksempel å investere i aksjer, men anses som mindre risikofull.

Undesøkelser fra DNB i 2019 viser at kvinner er overrepresentert blant dem som sparer på sparekonto, mens menn er overrepresentert blant aksjesparerne.

Data fra SSB viser likevel at menn har større summer på sparekonto. I 2018 sto kvinner for 45 prosent av bankinnskudd til innenlandske banker, mens menn satte inn de resterende 55 prosent.

De fleste andre typer renteinntekter (som for eksempel renteinntekter av utestående fordringer, obligasjoner og andeler i obligasjonsfond) er det også menn som har mest av. Unntaket er livs- og skadeforsikring som er tilnærmet kjønnsbalansert.

De største forskjellene

Når det gjelder aksjeutbytte mottar menn langt mer enn kvinner. Kun 18 prosent av det samlede aksjeutbytte i befolkningen i aldersgruppen 20-66 år går til kvinner.

Kvinner mottar 23 prosent av beløpet som menn mottar. Dette er den typen av kapitalinntekt der forskjellene mellom kvinner og menn er størst, og det tyder på at menn i større grad, og med større summer, investerer i aksjer.

Det er noe mindre forskjeller i skattepliktig salg av bolig, tomt eller annen fast eiendom og aksjer eller andre verdipapirer, men kvinner mottar mindre også på disse postene, henholdsvis 34 prosent og 47 prosent av det menn får i slik gevinst.

Samtidig er det slik at når kvinner investerer mindre, taper de også mindre. I 2018 tapte kvinner 21 prosent av tapet som menn led på salg av fast eiendom og verdipapirer.

Powered by Labrador CMS