Samfunn

Professor Helene Ulltveit-Moe, her fotografert sammen med ektemannen Jens Ulltveit-Moe i forbindelse med en av sentralbanksjefens årstaler, mener andre former for skatt på kapital treffer bedre enn formuesskatt.

– Lavere formuesskatt og arveavgift gir økte forskjeller

En lang rekke ledende økonomer mener regjeringens politikk, med redusert formuesskatt og arveavgift, vil føre til mer ulikhet

Publisert Sist oppdatert

Klassekampen har spurt 25 av de fremste økonomene ved norske læresteder og fått svar fra 16 av dem. 15 av disse mener kutt i arveavgiften og formuesskatten vil føre til økte forskjeller.

– Fødselslotteriet betyr mer. Ulikheten fra tidligere perioder arves av de heldige vinnerne i dag. Noen går på Nav, andre går på arv, sier økonomiprofessor Kalle Moene.

Professor i samfunnsøkonomi Karen Helen Ulltveit- Moe mener også at kuttene vil gi økte forskjeller. Hun mener likevel at andre former for skatt på kapital er bedre egnet enn formuesskatt for å dempe forskjellene.

– Jeg tror at utbytte- og selskapsskatt er mer egnet. De er direkte knyttet til inntektsstrømmen fra kapital og har derfor ikke de samme negative effektene som formuesskatten.

Hun sier også at det er et økende problem at multinasjonale selskaper i for liten grad bidrar til fellesskapet.

– Vi trenger skatteregimer som sørger for at de bidrar mer til statens skatteinntekter og dermed til omfordeling, sier Ulltveit-Moe.

Powered by Labrador CMS