ledere

Offentlig sektor frister ikke økonomistudentene. Her frister imidlertid statsminister Erna Solberg en gruppe BI-studenter med statsbudsjettet for 2016.

Ledere i offentlig sektor: Skjerp dere!

Det er vanlig at arbeidsgivere viser seg fram på høyskolene for å lokke til seg de beste økonomistudentene før de uteksaminerer. Men offentlige virksomheter glimrer med sitt fravær, og går dermed glipp av de beste hodene, skriver Nina Riibe.

Publisert Sist oppdatert

SYNSPUNKT. Årets masterutdannede økonomistudenter behøver ikke frykte et tørt jobbmarked. Åtte av ti økonomistudenter fikk jobbtilbud før de leverte masteroppgaven, ifølge Econas studentundersøkelse.

Slik har det vært i mange år. Kampen om de skarpeste hodene er hard. Bedrifter viser seg frem på de største skolene for å hanke inn økonomistudentene. Studenter blir kjent med mulige arbeidsgivere gjennom Snapchat og Instagram. Lokkemiddel er proffe miljøer, internships og muligheter for karrierestige. Og studentene får drømmen oppfylt: fast ansettelse i et stort privat konsern der mulighetene er mange. Check!

Men hvor er de offentlige aktørene? Fullstendig usynlige, sier økonomistudentene.

Ikke plass til alle i Finansdepartementet

Det er stort behov for høyere utdannede økonomer i det offentlige Norge. Selv om Finansdepartementet, Skatteetaten og Oljefondet får nok søkere, sliter spesielt kommunene med rekruttering. Etter fem års økonomistudier er det ikke mange som blir lokket av landlige omgivelser, småbruk og barnehageplass. De vil til Oslo, til større miljøer og muligheter.

Ifølge Econas studentundersøkelse, er det kun syv prosent som ønsker seg til offentlig sektor.

Tallene bekrefter at trenden ikke er endret det siste tiåret. Det er lenge siden offentlig sektor har stått høyt oppe på søkerlisten. Skal resten av landet konkurrere om de beste hodene må de sørge for å gi en smakebit før studietiden er over, og vise hva de har å tilby. De nyutdannede kommer ikke av seg selv.

Offentlig sektor står ovenfor store utfordringer. Men økonomistudentene vil ikke dit. Dette er en dårlig nyhet for AS Norge. Store velferdsutfordringer og et oljeeventyr som snart får en sluttdato ligger som et bakteppe i all offentlig planlegging. Digitalisering og effektivisering slår snart inn alle offentlige dører. Her må det ansettes digitale og teknologiske eksperter og folk som kan regne på effekten, konsekvensene og mulighetene.

Ikke ansett de som ligner deg mest

Offentlig og kommunal sektor må rette skarpere fokus mot nytteverdi for borgerne. Det hjelper ikke å gjemme seg bak holdningen om at bunnlinjen ikke teller, at målet er å gå i null. Offentlig aktører skal ikke gå med overskudd, men det betyr heller ikke at midlene ikke skal utnyttes best mulig - til innbyggernes beste.

Offentlig sektor står ovenfor store utfordringer. Men økonomistudentene vil ikke dit. Dette er en dårlig nyhet for AS Norge

NHH-studentene Caroline Dehlimarken og Emilie Marie Flaate skrev i 2018 en masteroppgave om siviløkonomer i ledelsen i offentlige virksomheter. Det de fant var oppsiktsvekkende, og det ingen grunn til å tro at dette er særlig endret: Mens 98 prosent i privat sektor har minst én siviløkonom med i ledergruppen, er det 38 prosent i tilsvarende offentlige virksomheter som ikke har det – til tross for at de forvalter og investerer betydelig med midler.

Funn fra masteroppgaven viste også at erfaring ble vektlagt høyere enn utdanning i rekrutteringen. Man var med andre ord mer opptatt av å rekruttere de som lignet seg selv, enn å hente inn ny kompetanse. Dessuten ble det avdekket at offentlig sektor har lite kjennskap til siviløkonomutdannelse og den kompetansen siviløkonomer har.

Strategisk utvikling, budsjettering, god økonomistyring, effektiv drift og evne til å ta gode beslutninger er like viktig for offentlig som for privat sektor. Dette er åpenbare kompetanser som man trenger for å løse utfordringene offentlig sektor står ovenfor. Det vil tvinge seg frem enten man vil eller ikke. En åpenbar nøkkel i dette er å skaffe den riktige miksen av utdanninger, kompetanse og erfaringer.

Det burde være like attraktivt å jobbe i offentlig sektor som i privat. Men da må sektoren åpne opp og kvitte seg med utdaterte holdninger som knyttes til jobb i det offentlige.

Det er selvsagt ingen tvil om at vi vil trenge en velfungerende offentlig sektor. Størrelsen kan man diskutere. Men sektoren selv må også være lidenskapelig opptatt av verdiskaping og best mulig ressursutnyttelse. Og den må ønske å endre seg og komme seg på banen for å konkurrere om de beste hodene. Et eksempel er innkjøpsfunksjonen. Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for 560 milliarder. Dette bør opplagt være en oppgave for en som vil påvirke innkjøpene i en bærekraftig retning. Spennende og betydningsfulle oppgaver står i kø for den som ønsker å utvikle og fornye.

Det offentlige går glipp av mange kloke hoder fordi de ikke er offensive nok med å profilere seg overfor unge økonomer og økonomistudenter, sier Econas økonomistudenter.

De mener ledere i det offentlige må skjerpe seg og bli mer bevisste om de skal lykkes med å rekruttere flere unge økonomer. Det er vi fullstendig enig i. Og til myndighetene og toppledere i offentlig sektor: Skjerp dere!

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til
synspunkt@dagensperspektiv.no.
Powered by Labrador CMS