Samfunn

Illustrasjonsfoto.

Legebesøk blant barn og ungdom har økt

Folkehelseinstituttet melder om en markert økning i legebesøk blant barn og ungdom siden skolestarten i fjor høst.

Publisert Sist oppdatert

Antallet legekonsultasjoner for både mage- og tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner har vært høyt i aldersgruppen 5 til 19 år. Dette har trolig sammenheng med behovet for sykmelding i den videregående skolen, skriver instituttet i en kommentar til ny statistikk fra Sykdomspulsen.

Sykdomspulsen er et overvåkingssystem for smittsomme sykdommer. Systemet viser antall konsultasjoner hos fastleger og legevakter. Formålet er å oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer så tidlig som mulig slik at smitteverntiltak kan iverksettes.

Det spesielle med årets og fjorårets sesong er at antallet mage- og tarmkonsultasjoner blant barn fra 0 til 4 år er lavere enn i de foregående årene. Det har antakelig en sammenheng med rotavirus-vaksinasjonen som ble innført i denne aldersgruppen i 2014.

Samtidig har det altså vært en økning av konsultasjoner for mage og tarm og luftveisinfeksjoner i aldersgruppen 5 til 19 år. Begge sannsynligvis knyttet til behovet for sykmelding i den videregående skolen.

Powered by Labrador CMS