Samfunn

Finansminister Jan Tore Sanner (H) møter pressen hjemme på morgenen før han legger fram statsbudsjettet for 2022.

Lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

Den avtroppende borgerlige regjeringen har lekket flere punkter fra budsjettforslaget som legges fram tirsdag.

Publisert Sist oppdatert
 • Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

 • 2 milliarder kroner i økte frie inntekter til kommunene, som også får varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

 • Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

 • Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

 • Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

 • Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

 • 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

 • 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

 • Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

 • 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

 • 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

 • Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

 • Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.

 • Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

 • Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

 • 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

 • 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

 • 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

 • 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

 • 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

 • Momsfritaket for elbiler videreføres.

 • Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

 • Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

 • Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

 • Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

 • 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

 • 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.

 • Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

Powered by Labrador CMS