Samfunn

Leder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad, mener at den politiske målstyringen i PU bidrar til å forringe arbeidsforholdene i etaten.

Når målstyring dreper tilliten

I Politiets utlendingsenhet har jakten på politikernes måltall for retur av asylsøkere uten opphold gått utover arbeidsforholdene. Til sjuende og sist kan det svekke tilliten til politiet som sådan, mener lederen i Politiets fellesforbund.

Publisert Sist oppdatert

Et aktuelt spørsmål som dreier seg om tillit og kontroll i det offentlige er situasjonen i Politiets utlendingsenhet. Der har verneombud Einar Sagli nylig skrevet et drepende innlegg i Politiforum som slakter både arbeidsforholdene, kulturen og ledelsen i PU. Samtidig har verneombudet varslet Arbeidstilsynet og bedt det vurdere arbeidsforholdene.

Les mer om arbeidsforholdene i PU her.

At Arbeidstilsynet blir innkalt midt under den pågående flykntningkrisen, da PU er presset til bristepunktet og mer til, er av mange sett på som et slag under beltestedet.

Å utnytte en ekstrem situasjon på denne måten, er et brudd på spillereglene heter det fra arbeidsgiverhold langt utenfor politiets rekker.

Leder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad er ikke enig. Han mener forholdene i PU har vært uholdbare lenge, og at noe må gjøres.

Men det er ikke bare politiledelsen som har skylden for de tøffe arbeidsforholdene. Ei heller kan man bare skylde på flyktningstrømmen, påpeker Bolstad.

Han mener forholdene i PU er et eksempel på hvordan målstyring med skylapper kan ødelegge både arbeidsforhold og tilliten mellom ansatte og ledelse og i verste fall skape dårligere tillit til politiet som sådan i befolkningen.

– Politikernes beinharde krav om å nå måltallene er en stor belastning for PU i dagens situasjon, sier Bolstad.

– Alt handler om retur av asylsøkere uten opphold og det viktigste er å nå måltallene, sier han.

Konsekvensen er selvsagt at man tar de lavthengende fruktene først. Barnefamilier med kjent adresse for eksempel. Å lete opp kriminelle asylsøkere som holder seg skjult, tar lenger tid. Og dermed blir det vanskeligere å nå måltallene.

– PU er en arbeidsplass som alltid har stor oppmerksomhet fra samfunnet rundt. Med et så sterkt politisk press på seg er det helt klart vanskelig å både være ansatt, verneombud og leder i en slik organisasjon, sier Bolstad.

Nylig fikk PU en ekstra bevilgning på 50 millioner kroner, og minst 50 mye stilinger skal etableres. Så sprøs det da, om disse skal brukes slik PU vurderer de politifaglige behovene, eller til å nå enda flere politiske måltall.

Om «juking the stats»

Fra TV-serien «The Wire» (Foto: NRK/HBO)

Det Bolstad forteller om Politiets utlendingsenhet og det verneombud Sagli skriver i sitt innlegg i Politiforum, minner om forholdene i Baltimore i USA slik de ble beskrevet i TV-serien «The Wire». Der var politiet så nedsylta i arbeid at man sjelden fikk tid til å gjøre jobben skikkelig. For politikere og politiledelsen i Baltimore handlet det kun om å nå visse måltall. Dermed lærte man å «juking the stats» (å tukle med tallene) – koste hva det koste ville av kreative påfunn og etisk problematiske snarveier.

Powered by Labrador CMS