Nyskaping

SLITER MED KVALITETEN: Nord universitet sliter med å opparbeide seg den akademiske kvaliteten som skal til for et universitet.

Nord universitet må bli bedre

Landets ferskeste universitet, Nord universitet, sliter med å oppnå kvalitet på linje med sammenliknbare universiteter og med å oppfylle Kunnskapsdepartementets nye og strengere krav til universitetsstatus.

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT – har gjennomført et innledende tilsyn for å gjennomgå status for Nord universitet, blant annet på bakgrunn av fusjonens særegne karakter med stort innslag av høgskoler.

Konklusjonen er at Nord Universitet fortsatt har utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenliknbare universitet, viser NOKUTs innledende tilsyn av universitetsstatusen. Universitetet får nå anledning til å forbedre dette, skriver NOKUT i en pressemelding.

Nord universitet har en omfattende studieportefølje, trolig med en god del overlapping

NOKUT mener Nord universitet må vurdere mengden av studiesteder og hvordan arbeidet med studieprogrammene er organisert.

– Nord universitet har en omfattende studieportefølje, trolig med en god del overlapping. For noen av fagområdene, på fakultetsnivåa og på studiestedene, er det kritisk lave tal for akademisk kompetanse. Universitetet opplyser at de har som mål at porteføljen som blir kunngjort for 2017 skal gi uttrykk for et samordnet universitet. Vi ser fram til resultatet av dette arbeidet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Nord universitet


Nord universitet Nord universitet er et norsk universitet som ble etablert 1. januar 2016 gjennom en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Universitetet har hovedsete i Bodø.

Nord universitet har rundt 1 200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

En fusjon er mer enn bare å samordne studiestedene ved de to høgskolene og universitetet som nå utgjør Nord universitet. For å øke kompetansen til universitetsnivå må det legges vekt på å bygge en felles universitetsidentitet og –kultur, påpeker NOKUT.

Må sluttføre prosessene

– Universitetet har vært gjennom en stor omstillingsprosess. Et systematisk kvalitetsarbeid ved institusjonen er ikke på plass ennå. Vi varsler derfor om et tilsyn i 2018 og venter dermed med den endelige revideringen av universitetsstatusen, seier Terje Mørland.

Tilsynet som nå blir varslet er en del av den periodiske oppfølginga av Nord universitet.

– Nord universitet var allerede på listen over institusjoner som NOKUT skulle føre tilsyn med i 2018. Resultatet fra tilsynet vil så avgjøre om det er behov for å gjennomføre en revidering av deres akkreditering som universitet, forklarer Mørland.

Universitetet i Nord får også litt skryt fra NOKUT. Gjennom forberedelsene av arbeidet med ny strategi og organisasjonsmodell har Nord universitet vist evne til å finne konstruktive og samlende løsninger så langt, heter det i pressemeldingen.

For noen av fagområdene, på fakultetsnivåa og på studiestedene, er det kritisk lave tal for akademisk kompetanse

– Nord universitet får nå tid til å sluttføre prosessene de har begynt på for å samle de fusjonerte enhetene og å videreutvikle seg til et helhetlig universitet på et tilfredsstillende nivå. Vi forventer å få god dokumentasjon på resultatene, sier Mørland, som benytter anledningen til å komme med en aldri så liten formaning til andre fusjonerende institusjoner:

– Strukturprosessene i høyere utdanning er satt i gang med ei mål om å styrke kvaliteten ved institusjonene. Det er likevel ikke slik at en fusjon automatisk bidrar til bedre kvalitet. Det er bakgrunnen for at vi satt i gang et innledende tilsyn ved Nord universitet. NOKUT følger derfor nøye med på de institusjonene som nå har fusjonert eller som har planar om å fusjonere, sier NOKUT-sjefen

Positive i nord

Nord universitet har stilt seg positiv til en NOKUTs gjennomgang, og har sett det som nyttig med et eksternt blikk i oppstarten av Nord universitet, heter det fra universitetets ledelse.

– Vi registrerer med tilfredshet at NOKUT og Nord universitet i stor grad har sammenfallende syn på hva som er Nord universitets viktigste utviklingsoppgaver. Prosessen med NOKUT har vært nyttig og lærerik, og anbefalingene i rapporten er i stor grad sammenfallende med de utviklingsprosessene som er under oppstart eller allerede i gang, sier rektor Bjørn Olsen på universitetets nettsider.

– Vi er tilfreds med at NOKUT har tillit til de prosessene Nord universitet har iverksatt, og at de oppfattes som relevante. Nord universitet får nå tid og arbeidsro til å videreutvikle institusjonen i årene fremover, før det gjennomføres en revisjon av institusjonens kvalitetsarbeid i 2018 sier Bjørn Olsen.

Powered by Labrador CMS