Samfunn

Det er ikke smart å selge sykehustomt, sier Bjørg Sandkjær, som er bystyrerepresentant for Sp og partiets annenkandidat i Oslo.

Oslo kan få for få sykehusplasser

Pasientveksten i Oslo blir stor de neste tiårene, ifølge fremskrivninger. Men antall sengeplasser skal ikke økes like mye, noe som kan føre til fulle sykehus.

Publisert Sist oppdatert

– Gjennomgang av kapasiteten i prosjektet viser at det med overveiende sannsynlighet vil oppstå en underdekning av sykehustjenester i Oslo, konkluderer analyseselskapet Kommunekonsult i en ny rapport, skriver Aftenposten.

I rapporten er planene fra Helse sør-øst og Oslo universitetssykehus om å legge ned Ullevål sykehus og selge tomten gjennomgått. Rapporten er bestilt av Senterpartiet, men Kommunekonsult understreker at arbeidet er gjennomført på et selvstendig grunnlag.

Bjørg Sandkjær, som er bystyrerepresentant for Sp og partiets annenkandidat ved stortingsvalget, kaller konklusjonen for alarmerende.

– Hvis de nye sykehusene bygges med for liten kapasitet, betyr det at kommunen vil få skjøvet over til seg oppgaver som den ikke har planlagt for, sier Sandkjær.

Hun mener løsningen er å ikke legge ned og selge sykehustomten.

– Her kan man lære av gamle feil. Det er ikke smart å selge sykehustomt, sier Sandkjær, med henvisning til at staten nå må kjøpe tilbake eiendom for et milliardbeløp på Aker-området for å få plass til det nye sykehuset der.

Powered by Labrador CMS