Aktuelt

Prosjektleder Annicken Lauritzen i Signo Vivo (til høyre) gleder seg til å test ut IBG – en interaktiv borgerguide for personer med nedsatt funksjonsevne.

Pilot for en enklere hverdag

Dansk velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere for døve, hørselshemmede og døvblinde. Signo Vivo tester ut løsningen for brukere i Andebu og Sandefjord.

Publisert Sist oppdatert

Det digitale verktøyet heter IBG, som står for Interaktiv Borger Guide. Dette er en digital løsning som gir mennesker med nedsatt funksjonsevne muligheter for mer aktiv deltagelse i eget liv. IBG er tilgjengelig på for brukerne på storskjerm, mobil og nettbrett.

Prosjektet skal finne ut hvordan en slik velferdsløsning kan bidra til at brukerne oppnår høyere grad av medvirkning, økt selvstendighet og flere valgmuligheter i hverdagen.

Foto Brukerne får tilgang til IBG via storskjerm, nettbrett eller mobil. Foto: IBG ProReact

Sosialt samlingspunkt

Miljøterapeut Annicken Lauritzen (32) leder prosjektet. Hun er førskolelærer med tilleggsutdanning i helse- og velferdsteknologi. Hun arbeider ved Signo Vivo i Andebu i Vestfold, der også pilotprosjektet skal gjennomføres.

– Vi er ennå i ennå i en tidlig fase. Storskjermene leveres først i februar, forteller Annicken Lauritzen.

Hun beskriver i IBG som et sosialt samlingspunkt for brukerne.

LES MER | Slik fungerer IBG

Interaktive storskjermer skal settes opp i 5 av de 15 bofellesskapene til Signo Vivo. I tillegg vil Signo Grantoppen, som gir tilrettelagt arbeid til de samme brukerne, sette opp to skjermer. Dette gjør at brukerne får informasjon fra skjermene både hjemme og på jobb. Her får beboerne blant annet vite hvilke ansatte som er på jobb til enhver tid og hvilke aktiviteter som pågår. Beboerne kan også komme med forslag, bestille transport og melde seg av og på aktiviteter.

– Dette skal bli veldig bra for brukerne våre. De blir også mindre avhengig av personalet når de får informasjonen direkte via IBG, forteller Lauritzen.

Ansatte og pårørende vil også få tilgang til systemet.

Gode erfaringer i Danmark

Foto Her får representanter fra Signo Vivo se hvordan skjermene brukes ved Center for Døve (CfD) i København. Foto: Signo Vivo

Signo måtte til Danmark for å finne teknologien, som allerede er i bruk at søsterorganisasjonen CfD (Center for Døve) i Danmark. Systemet er levert av programvareselskapet IBG ProReact, som har spesialisert seg på sosial IT.

– Erfaringene fra Danmark er veldig gode, sier Lauritzen.

Evaluering derfra viser at mange av brukerne har fått bedre livskvalitet, de har blitt tryggere, mer selvhjulpne, mer informasjonssøkende og i tillegg har den digitale kompetansen økt.

Det norske pilotprosjektet er støttet av Extrastiftelsen med 225.000 kroner. Pilotprosjektet gjennomføres i samarbeid med hjelpemiddeldistributøren Cognita.

Omfattende virksomhet

Signo er en diakonal, ideell stiftelse som gir tilbud om skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde.

Signo gir tilbud til om lag 650-700 hørselshemmede og døvblinde på årsbasis, mange med flere funksjonsnedsettelser.

Regnskapet for 2018 er ikke godkjent ennå, men prognosen tilsier driftsinntekter på hele 790 millioner kroner. Signo har 1.400 ansatte fordelt på rundt 700 årsverk i sju virksomheter med egne styrer i Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim.

Signo Vivo er en av de største virksomhetene, og er lokalisert i Andebu i Sandefjord kommune. Virksomheten gir varige botilbud til 83 personer på vegne av norske kommuner.

Brukerne mottar tjenester fra ansatte som behersker tegnspråk og en rekke andre alternative og supplerende kommunikasjonsformer.

Powered by Labrador CMS