Samfunn

Norsk Folkehjelp kommer med hard kritikk av regjeringen.

Regjeringen anklages for å ignorere global ulikhet

Regjeringen overser temaer som ulikhet og fordeling i utviklingspolitikken, til tross for at den stiller seg bak FNs bærekraftmål, mener Norsk Folkehjelp.

Publisert Sist oppdatert

Ulikhet er det største hinderet for utvikling, noe det er bred enighet om i FN og store deler av verdenssamfunnet, påpeker organisasjonen. Likevel vil regjeringen ikke engang diskutere temaet i utviklingspolitikken sin, mener generalsekretær Henriette Westhrin.

I en rapport som ble lagt fram torsdag, lister organisasjonen opp åtte punkter som de mener illustrerer regjeringens manglende interesse for å bekjempe ulikhet.

– Tyst

– Til og med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet har for lengst erkjent at ulikhet er dårlig for fattigdomsreduksjon og utvikling, skriver Westhrin.

– Men fra Solberg-regjeringen er det altså tyst. Så tyst at i de åtte stortingsmeldingene regjeringen har lagt fram om norsk utviklingspolitikk, diskuterer ingen av dem ulikhet, fortsetter hun.

Norsk Folkehjelp viser blant annet til at regjeringen ville fjerne punktet om ulikhet fra bærekraftmålene. Under arbeidet i FN ville den norske regjeringen at antallet mål skulle reduseres far 17 til 10, og målet om ulikhet var ikke inkludert i det endelige utkastet.

Organisasjonen kaller utviklingspolitikken for gammeldags. I en stortingsmelding framhever regjeringen at hovedpoenget med bærekraftmål er å utrydde ekstrem fattigdom.

– Regjeringen ser ut til å ha gått glipp av at bærekraftmålene er langt mer omfattende og forpliktende – nemlig en ambisiøs agenda for en inkluderende samfunnsutvikling, heter det i rapporten.

– Støtter ikke omfordeling

Videre får regjeringen kritikk for:

  • Å støtte næringslivet, men ikke omfordeling. For ensidig satsing på jobbskaping og næringsutvikling.

  • Redusere bilateralt samarbeid.

  • Nedprioritere skatt for utvikling.

  • Å ikke prioriterer demokratiarbeidet. Regjeringen har foreslått store kutt i støtte til sivilsamfunn og støtte til menneskerettighetsarbeid går ned.

– Dersom målet er å redusere ulikheten i verden, er det ikke tilstrekkelig å jobbe for økonomisk vekst, fattigdomsreduksjon eller like muligheter. Dagens samfunn består av en rekke strukturer som skaper og forsterker ulikhet, mener Westhrin.

Powered by Labrador CMS