Velferd

STRENGERE KRAV: Regjeringen vil stille strengere krav til norskferdigheter for å få statsborgerskap.

Regjeringen vil skjerpe språkkrav for å få statsborgerskap

Skal man få innvilget norsk statsborgerskap foreslår regjeringen at man må ha muntlige ferdigheter tilsvarende nivå B1, mot A2 som er dagens krav.

Publisert Sist oppdatert

Det nye forslaget gjelder statsborgerloven, og er en del av en lovproposisjon som er oversendt Stortinget.

I lovproposisjonen foreslås det å heve kravet til muntlige ferdigheter i norsk for å få statsborgerskap til nivå B1. I dag kreves det ferdigheter i norsk muntlig på nivå A2, som er et elementært nivå.

– Det kan gjøres unntak fra kravet dersom personen ikke klarer å oppnå språknivået på grunn av personlige forutsetninger eller dårlig helse, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Etter sju år i Norge, som er dagens botidskrav, vil de fleste kunne oppnå gode nok norsk ferdigheter, sier statsråden.

Med muntlige ferdigheter på nivå B1 skal man kunne uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner som man ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Man skal også være rustet til å hanskes med uforutsette situasjoner eller problemer som oppstår.

Melby mener at det skjerpede kravet vil være med på å hindre utenforskap.

Kravet til ferdigheter som foreslås i norsk muntlig er ikke spesielt sammenlignet med hva som kreves i andre land. I Danmark kreves for eksempel ferdigheter på nivå B2, og i Finland på nivå B1 – både muntlig og skriftlig.

Powered by Labrador CMS