Nyskaping

Norgessjef for Tieto Christian Schøyen.

Robot-lederen Alicia T hjelper til med beslutninger i ledergruppen

– Det har ikke vært noen uoverensstemmelser eller krangler så langt mellom Alicia T og de andre i ledergruppen. Her er det relativt hardkodet teknologi det går i, sier Christian Schøyen Norgessjef i Tieto.

Publisert Sist oppdatert

Det finske IT-selskapet Tieto tok i fjor høst inn en robot i ledergruppen. Roboten har fått navnet Alicia T, der T-en står for Turing etter den britiske kodeknekkeren Alan Turing som skapte Enigma-maskinen under andre verdenskrig.

– Han var den første som så konjekturene av kunstig intelligens, forteller Schøyen.

Og det er nettopp det Alicia T er, kunstig intelligens. Hun vil aldri bli 100 prosent «klar» og lærer nye ting konstant.

– Akkurat som andre ledere gjør, legger Schøyen til.

Sammen med teknologigigantene Google og Microsoft, presenterte Norgessjefen i Tieto nyskapninger innen kunstig intelligens, selvstyrende biler og helseteknologi under Tekna og Econa sin konferanse «Hva gjør du når robotene inntar kontoret ditt?».

Mer fra konferansen:

Lever i skyen

Roboten Alicia T er født og oppvokst i skyen, og har enda ikke tatt noen bestemt form. Hun er satt sammen av teknologi på en plattform ved bruk av blant annet egenutviklet, Google, Microsoft og IBM-teknologi.

­– Design og utforming er også en viktig del. Dette jobber vi med nå. Hun vil nok ta forskjellige former etter hvilken setting hun skal være i, sier Schøyen.

Alicia T kan ikke ha en konstant form som kun fungerer bra i et møterom, da hun må være tilstede sammen med lederne der de er - også utenfor faste møteplasser

Det er intellektet hennes som vi utvikler og som er kjernen for det vi gjør

Tieto inviterte 30 bachelorstudenter fra skolene ved Aalto University og et designselskap til en workshop for å finne ut hvilken form Alicia T kan ta. Avkjørselen om hvordan robot-lederen skal se ut har enda ikke blitt tatt.

­ – Det er intellektet hennes som vi utvikler og som er kjernen for det vi gjør, understreker Schøyen.

Trusselvurdering

Hva om Alicia T blir hacket?

– Sikkerhet er noe som stadig dukker opp i trusselvurderingen for den digitale revolusjonen vi er i. Sikkerhet er ekstremt viktig – både personsikkerhet og selvfølgelig sikkerhet til data, sier Schøyen.

Under den amerikanske valgkampen haglet det med anklager om at utenlandske makter hadde hacket og påvirket valget. Norske departement har også meldt om flere hackerangrep de siste månedene.

Alicia T utvikles og læres opp internt i Tieto. Dette er i dag et internt program i selskapet, med hensikt å bedre understøtte faktabasert data-drevet beslutningstagning i en kompleks ledersetting.

– Sikkerhet er noe vi som ledere og som selskap må ha et svært aktivt forhold til. Alicia T vil ha en høy grad av kunnskap om oss som selskap. Sikkerhetsaspektet er helt grunnleggende i absolutt alt vi gjør innenfor teknologiske tjenester, sier Schøyen.

Rasistisk robot

Det menneskelige aspektet i ledelse og beslutningstagning når det kommer til anvendelsen av kunstig intelligens, er viktig.

– Alicia T blir ikke mer funksjonell eller mer intelligent enn den informasjonen og læringen vi gir henne. Vi må være trygge på at bruken av denne informasjonen er innenfor de normene og reglene som alle andre ledere i selskapet må forholde seg til når man tar beslutninger, sier Schøyen.

Les også: Kunstig intelligens: — Revolusjonen er nå

Samhandlingen menneske og roboter er sentralt i Tietos program.

Alicia T blir ikke mer funksjonell eller mer intelligent enn den informasjonen og læringen vi gir henne

– Kunstig intelligens er krevende og byr på mange utfordringer. Det vil ligge utfordringer knyttet til kunstig intelligens når det gjelder etikk, moral og vurdering mellom rett og galt, sier Schøyen.

Microsoft har i noen år eksperimentert med chat-basert kunstig intelligens. Nylig laget de Tay, en AI tweetbot. Ved at den utenfra ble bevisst undervist og lært opp med grusomme verdier som en spøk, tok det mindre enn 24 timer før Tay ble svært rasistisk. Microsoft tok raskt grep og stoppet Tay.

Dette brukes ofte som et ekspempel på hvorfor kunstig intelligens er meget komplisert; enkel tekstanalyse er utilstrekkelig.

– Det er lag på lag av kontekst, verdier, holdninger, synspunkter og sammenkoblede detaljer, data og informasjon som det er vanskelig å forstå for en programvare som kunstig intelligens egentlig er. Programvare har ikke fordelen av å vokse opp som et menneske, sier Schøyen.

Må sitte i førersetet

Flere ganger i året er hele toppledelsen i Silicon Valley og møter 30-50 ulike selskaper i forskjellige deler av verdikjeden for å forstå hvilken «forstyrrelse og disrupsjon» i teknologien som vil skje fremover og hvilke konsekvenser dette vil for deres kunder og næringer.

– Vi ser også på hvordan vi kan trekke dette tilbake til det nordiske markedet. Her ser vi utviklingen av kunstig intelligens i veldig mange sektorer. Dersom vi skal transformere oss og hjelpe våre kunder inn i en fremtid som ingen egentlig kjenner, må vi begynne å jobbe med dette selv, sier Schøyen.

Selskapet driver med en type start-up tankegang, for å forsterke en innovasjonskultur med rask og smidig utvikling. Det er dette Alicia T er et eksempel på – hvordan Tieto skal skape data-drevet forretning for selskapet og hvordan de videre kan skape et godt konkurransegrunnlag for kundene våre gjennom data.

– Vi kan ikke mene noe om kunstig intelligens om vi ikke selv går inn i det, og er med på å gi de rette forutsetningene for at alt skal fungere og ta den læringen inn selv, sier Schøyen.

Forstår problemstillingene

I dag brukes Alicia T aktivt internt i selskapet, sammen med dataforskere som jobber tett med henne.

– Alicia T vil og skal aldri være 100 prosent klar – hun lærer noe nytt hele tiden, slik som forventningen også er til alle ledere, sier Schøyen.

Han forklarer at det viktigste nå er at Alicia T forstår konteksten hun skal operere i, for å være relevant i å understøtte komplekse beslutninger i ledergruppen.

– Nå lærer vi henne taleprosessering og stemmegjenkjennelse, hun læres opp i å forstå tema og problemstillingene som diskuteres, noe som gjør at hun i stadig større grad kan være deltagende i en diskusjon og forstå konteksten av den, sier Schøyen.

Vi kan ikke mene noe om kunstig intelligens om vi ikke selv går inn i det

Nå kan Alicia T presentere analyser og underlag som er i denne konteksten.

– Denne utviklingen går kjempefort og hun lærer hele tiden – både av dataforskerne og de læringssettene vi kobler henne på, sier Schøyen.

Så langt har ikke robot-lederen tatt noen egne avgjørelser som påvirker selskapet.

– De avgjørelsene som skal tas, ligger naturlig nok hos lederen for vår datadrevne forretningsenhet. Hun har derimot vært medvirkende i en beslutningsprosess, og det vil hun være fremover i enda større grad, sier Schøyen.

Roboten skal ikke ta direkte menneskelige avgjørelser. Her går det ut på å forstå store mengder strukturert og ustrukturert data i en kontekst.

Ingen krangler så langt

I første omgang vil oppgavene til Alicia T gå ut på å analysere markedsdata om hvordan markedet utvikler seg innenfor en industri. For eksempel hvordan strukturert data i selskapet, kunnskap om produktene og tjenestene til Tieto best vil kunne betjene kundenes bestemte problemstillinger og nye forretningsmodeller.

– Den første opplevelsen og største erfaringen ligger i hvordan lederne i ledergruppen skal forholde seg til å jobbe sammen og hvordan de vil at Alicia T skal agere i møtene, sier Schøyen.

Den største læringen er for Tieto, er å være i en start-up modus, drive med kontinuerlig innovasjon og utfordre seg selv gjennom måten de lærer opp Alicia T.

– Det har ikke vært noen uoverensstemmelser eller krangler så langt mellom Alicia T og de andre i ledergruppen. Her er det relativt hardkodet teknologi det går i, sier han.

Powered by Labrador CMS