Annonse
barn_og_voksen_.jpg

Barnehager mot trygdekø

Det viser en rapport Folkehelseinstituttet har laget, skriver Vårt Land. Instituttet anbefaler at alle førskolebarn bør gå i barnehage. I dag finnes også en ordning med kontantstøtte som kan gis for barn mellom ett og tre år.

– Vi har hele tiden ment at det er feil å betale for at mor holdes unna arbeidslivet og barn unna barnehage. I tillegg hindrer ordningen integrering og forsterker problemer hos alle vanskeligstilte familier, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) som vil ha fjernet kontantstøtten.

– Det er mest familier med lav inntekts- og utdanningsnivå som benytter kontantstøtten, og det er jo nettopp disse som kunne hatt størst nytte av barnehagen, sier økonomiprofessor Mari Rege, som satt i det regjeringsoppnevnte fordelingsutvalget som anbefalte regjeringen å fjerne kontantstøtten og heller satse på gratis barnehage.

Økonomiprofessor Steinar Strøm er enig i at det bør satses på barnehager for å unngå trygdekø, og legger til at innvandrerbarn er overrepresentert blant dem som mottar kontantstøtte mens det viktigste er å gi dem tidlig språkstimulering – noe de får i en barnehage.

Annonse
Annonse