Annonse

Barnehager

Synspunkt

Et forsvar for private barnehager

Offentlig finansierte barnehager med regulert makspris er god anvendelse av markedet. Vi bevarer både likhet og mangfold i barnehagetilbudet.

Synspunkt

Et forsvar for private barnehager

Offentlig finansierte barnehager med regulert makspris er god anvendelse av markedet. Vi bevarer både likhet og mangfold i barnehagetilbudet.

Synspunkt

SynspunktPrioriter barna, Erna Solberg

Skal vi sikre barnas helse, utvikling og trivsel, må vi begynne med å styrke fødsels- og barselomsorgen, forlenge foreldrepermisjonen, videreføre kontantstøtten og utsette fulltidsbarnehage.

Synspunkt

SynspunktPrioriter barna, Erna Solberg

Skal vi sikre barnas helse, utvikling og trivsel, må vi begynne med å styrke fødsels- og barselomsorgen, forlenge foreldrepermisjonen, videreføre kontantstøtten og utsette fulltidsbarnehage.

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

94 prosent av barnehagene innfrir kravet om bemanning, og ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Randi og Hans Jacob Sundby eier 230 private barnehager i Norge, men har ingen planer om å selge milliardbedriften. Foto: Arne Kongsnes

– Regjeringens forslag flytter penger vekk fra barna

Ekteparet Sundby er Norges største private barnehageeier. De mener regjeringens forslag til nye regler flytter penger fra barn til byråkrati og er en gavepakke til globale oppkjøpsfond. 

LederSøkkrik på barnehager

Aps vilje til å forhindre at noen tjener seg søkkrike på barnehager, er det ikke noe å si på. Men politikerne har sovet lenge i timen. Nå er det begrenset hva de kan få gjort.

LederSøkkrik på barnehager

Aps vilje til å forhindre at noen tjener seg søkkrike på barnehager, er det ikke noe å si på. Men politikerne har sovet lenge i timen. Nå er det begrenset hva de kan få gjort.

Ap vil ha slutt på at fond kjøper barnehager

Arbeiderpartiet sier de vil sette en stopper for at store oppkjøpsfond overtar norske barnehager.

Barnehageselskapet Akasia er ilagt en foretaksstraff 750.000 kroner etter at en gutt (1 år) døde av skadene etter å ha blitt hengende fast med stropp rundt halsen etter en ulykke i Akasia Paradis barnehage i januar i år. Foto: Marit Hommedal | NTB scanpix

Forelegg på 750.000 til barnehage– Skulle gjerne brukt pengene til forbedringsarbeid

– Foretaksstraff er berettiget, men jeg er betenkt over størrelsen på forelegget, sier styreleder Jan Dagfinn Midtun i barnehageselskapet Akasia etter dødsulykken i januar.

SV– Barnehage har blitt butikk

Norges tre største private barnehagekonsern tjente over 280 millioner kroner i fjor. – Vi trenger en opprydning i barnehagesektoren, sier SVs Mona Fagerås.

Private barnehager vil ha krav om tariffavtale for alle ansatte

Private barnehagers landsforbund mener norske kommuner skal kunne la være å gi tilskudd til private aktører som ikke tilbyr tarifflønn til sine ansatte.

Leder

LederBarn ofret på framskrittets alter

Et overveldende politisk flertall har bestemt at de minste barna må finne seg i å være mindre sammen med mor de første leveårene enn det biologi tilsier og fagfolk anbefaler.

Leder

LederBarn ofret på framskrittets alter

Et overveldende politisk flertall har bestemt at de minste barna må finne seg i å være mindre sammen med mor de første leveårene enn det biologi tilsier og fagfolk anbefaler.

Hver femte foreldre opplever barnehagebemanning som «ikke tilfredsstillende»

Analyser viser derimot at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen.

LederSøkkrik på barnehage

Det er noe galt med tilskuddsordningen til barnehager når private eiere tjener seg søkkrike og nær halvparten av de ideelle har gitt opp.

LederSøkkrik på barnehage

Det er noe galt med tilskuddsordningen til barnehager når private eiere tjener seg søkkrike og nær halvparten av de ideelle har gitt opp.

Tar barna ut i streik

Foreldre over hele landet tar fredag barna sine ut i streik fordi de mener bemanningsnormen i barnehagene er for dårlig.

LederSøkkrik på barnehager

Når en først skal drive med privat barnehagedrift, vil Jan Tore Sanner slite med å lage regler som gjør at det ikke forblir meget lønnsomt å drive store barnehagekjeder.

LederSøkkrik på barnehager

Når en først skal drive med privat barnehagedrift, vil Jan Tore Sanner slite med å lage regler som gjør at det ikke forblir meget lønnsomt å drive store barnehagekjeder.

Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

Norske barnehagegründereHar kjøpt opp 69 barnehager og skoler i Sverige

Torbjørn Røe Isaksen– Forskjellsbehandling av barnehager ulovlig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber departementet undersøke om det er lov å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle.

Isaksen vurderer infoplikt om barnehager til innvandrerforeldre

Foreldre med innvandrerbakgrunn bør få informasjon om det norske barnehagetilbudet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som vurderer lovpåbud.

«Hode-Høyre» i barnehagen

Høyres forsøk på å disiplinere barnehagene som underleverandører til kompetanseskolen, vil føre til mer byråkrati og en ensretting det ikke er behov for. La fagfolk og foreldre styre på i barnehagen med det de tror barna har størst glede og nytte av, skriver redaktør Magne Lerø.

Kunnskapsminister i Bakvendtland

«Så godt som alle våre kulturelle storheter har vært ‘dysfunksjonelle’ som barn.»

Barnehager som butikk

Ingen kan hindre byrådet i Oslo å avvikle privateide barnehager etter hvert som avtaleperioder løper ut, men de vinner ikke fram med å presse private til ikke å ta ut utbytte. Om det er lurt å gå til krig mot de private på bestilling fra Rødt, er en helt annen sak, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse