Annonse

Barnehager

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

94 prosent av barnehagene innfrir kravet om bemanning, og ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen

De fleste foreldre er svært eller ganske fornøyd med trivselen og tryggheten i barnehagen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Ny undersøkelseKontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent

En fersk analyse viser klar sammenheng mellom bruk av kontantstøtte og tilgang til barnehageplass. Hvilken måned et barn er født i, har også betydning.

Randi og Hans Jacob Sundby eier 230 private barnehager i Norge, men har ingen planer om å selge milliardbedriften. Foto: Arne Kongsnes

– Regjeringens forslag flytter penger vekk fra barna

Ekteparet Sundby er Norges største private barnehageeier. De mener regjeringens forslag til nye regler flytter penger fra barn til byråkrati og er en gavepakke til globale oppkjøpsfond. 

Ap i OsloVil ha makspris på barnehagemat

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo reagerer på store prisforskjeller på barnehagemat. Det bør være en makspris, sier han til Klassekampen.

Gode barnehager beskytter mot psykiske helseplager

Gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier eller gratis barnehage for alle er viktige tiltak for å fremme psykiske helse, ifølge professor emeritus Arne Holte.

LederSøkkrik på barnehager

Aps vilje til å forhindre at noen tjener seg søkkrike på barnehager, er det ikke noe å si på. Men politikerne har sovet lenge i timen. Nå er det begrenset hva de kan få gjort.

Ap vil ha slutt på at fond kjøper barnehager

Arbeiderpartiet sier de vil sette en stopper for at store oppkjøpsfond overtar norske barnehager.

Barnehageselskapet Akasia er ilagt en foretaksstraff 750.000 kroner etter at en gutt (1 år) døde av skadene etter å ha blitt hengende fast med stropp rundt halsen etter en ulykke i Akasia Paradis barnehage i januar i år. Foto: Marit Hommedal | NTB scanpix

Forelegg på 750.000 til barnehage– Skulle gjerne brukt pengene til forbedringsarbeid

– Foretaksstraff er berettiget, men jeg er betenkt over størrelsen på forelegget, sier styreleder Jan Dagfinn Midtun i barnehageselskapet Akasia etter dødsulykken i januar.

SV– Barnehage har blitt butikk

Norges tre største private barnehagekonsern tjente over 280 millioner kroner i fjor. – Vi trenger en opprydning i barnehagesektoren, sier SVs Mona Fagerås.

Private barnehager vil ha krav om tariffavtale for alle ansatte

Private barnehagers landsforbund mener norske kommuner skal kunne la være å gi tilskudd til private aktører som ikke tilbyr tarifflønn til sine ansatte.

Leder

LederBarn ofret på framskrittets alter

Et overveldende politisk flertall har bestemt at de minste barna må finne seg i å være mindre sammen med mor de første leveårene enn det biologi tilsier og fagfolk anbefaler.

DebattBarnehager i velferdsmiks

Private barnehager svarer allerede på utfordringene som redaktør Øivind Fjeldstad peker på i sin kommentar om private velferdsleverandører.

AUF med forslag om profittforbud for barnehager

AUF er bekymret for at kommersielle krefter utnytter barnehagesektoren og har Fagforbundet med seg på flere forslag for å stanse utviklingen.

91,8 prosent av barna i Norge har barnehageplass

I dag har 91,8 prosent av alle barn i alderen ett til fem år her i landet plass i barnehage. Det er en økning fra 91,2 prosent på samme tid i fjor.

Revisorer godkjente feil bruk av barnehage-millioner

Tilsyn har avslørt at revisorer har godkjent barnehageregnskap som inkluderte utgifter til privat husleie og bil og spabesøk for flere millioner.

Strid i Arbeiderpartiet om gratis barnehage

Arbeiderpartiets oppvekstutvalg sier nei, men flere av partiets lokal- og fylkeslag vil ha gratis barnehage for alle. Det vil koste nesten 12 milliarder kroner.

Oslo-byråd vil stramme inn tilskuddene til private barnehager

Inga Marte Thorkildsen (SV) sier private barnehager får høye tilskudd som ikke står i forhold til utgiftene og vil gjøre private barnehager «mindre lukrative».

Oslo har krevd tilbake millioner fra barnehager

Seks barnehager må betale tilbake 4,5 millioner kroner de har fått i tilskudd, krever oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo.

Hver femte foreldre opplever barnehagebemanning som «ikke tilfredsstillende»

Analyser viser derimot at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen.

Kommersielle barnehager får tilskudd til utgifter de ikke har

I kommersielle barnehager utgjorde pensjonsutgiftene fra 2009 til 2013 bare 3,6 prosent av lønnsutgiftene, til tross for store pensjonstilskudd, viser rapport.

LederSøkkrik på barnehage

Det er noe galt med tilskuddsordningen til barnehager når private eiere tjener seg søkkrike og nær halvparten av de ideelle har gitt opp.

Flere barnehager har gitt flere mødre i arbeid

Barnehageutbyggingen på 2000-tallet har ført at flere mødre har kommet ut i arbeid, viser ny forskning.

Flere barn får gratis kjernetid i barnehagen

Fra 1. august får ytterligere 6.600 barn rett til gratis kjernetid i norske barnehagen.

Tar barna ut i streik

Foreldre over hele landet tar fredag barna sine ut i streik fordi de mener bemanningsnormen i barnehagene er for dårlig.

LederSøkkrik på barnehager

Når en først skal drive med privat barnehagedrift, vil Jan Tore Sanner slite med å lage regler som gjør at det ikke forblir meget lønnsomt å drive store barnehagekjeder.

Flere menn i barnehagen styrker barns ferdigheter i skolen

50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

Norske barnehagegründereHar kjøpt opp 69 barnehager og skoler i Sverige

Torbjørn Røe Isaksen– Forskjellsbehandling av barnehager ulovlig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ber departementet undersøke om det er lov å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle.

Isaksen vurderer infoplikt om barnehager til innvandrerforeldre

Foreldre med innvandrerbakgrunn bør få informasjon om det norske barnehagetilbudet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som vurderer lovpåbud.

«Hode-Høyre» i barnehagen

Høyres forsøk på å disiplinere barnehagene som underleverandører til kompetanseskolen, vil føre til mer byråkrati og en ensretting det ikke er behov for. La fagfolk og foreldre styre på i barnehagen med det de tror barna har størst glede og nytte av, skriver redaktør Magne Lerø.

Kunnskapsminister i Bakvendtland

«Så godt som alle våre kulturelle storheter har vært ‘dysfunksjonelle’ som barn.»

Grillpølsekrangel før 17. mai

Dropp grillpølsene i barnehagen, og også posesupper, kjøpebrød og vafler, oppfordrer ernæringseksperter.

Barnehager som butikk

Ingen kan hindre byrådet i Oslo å avvikle privateide barnehager etter hvert som avtaleperioder løper ut, men de vinner ikke fram med å presse private til ikke å ta ut utbytte. Om det er lurt å gå til krig mot de private på bestilling fra Rødt, er en helt annen sak, skriver redaktør Magne Lerø.

niqab.jpg

Frp vil forby nikab på barnehageansatte

Frps innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen krever at nikab blir forbudt for ansatte i barnehager. Det ansiktsdekkende klesplagget er i bruk i minst én barnehage i Oslo.

barn.jpg

KrF: Barnehagene skal ikke løse foreldres tidsklemme

Lange åpningstider i barnehagene skal ikke løse travle foreldres tidsklemme, mener Kristelig Folkeparti. Partiet vil ha maksimaltid for opphold på 47,5 timer.

barnehage__adam.jpg

Vil innføre språktesting

Regjeringen vil kartlegge språkferdighetene hos alle treåringer i barnehage. Årsaken er bekymring for at barn med innvandrerbakgrunn er for svake i norsk.

barn_og_voksen_.jpg

Barnehager mot trygdekø

Barnehager kan være nøkkelen til å få flere ut i arbeid og færre på trygd. Barnehager kan forebygge fysiske og psykiske helseproblemer – en av de viktigste årsakene til trygdekøen.

barn.jpg

KrF vil forby døgnåpne barnehager

Kristelig Folkeparti vil torsdag legge fram et forslag om å forby barnehager å ha åpent døgnet rundt.

jens_stoltenber.jpg

Skal språktestes

Fireåringer som ikke behersker norsk skal få barnehageplass, mener Aps integreringsutvalg. En belønning av dem som ikke har gjort sin plikt, mener leder i Oslo Frp, Christian Tybring-Gjedde.

barnehage_med_e.jpg

Verdsetter god ledelse

Det er ansatte i barnehager, undervisning, helse og omsorg som rangerer god ledelse høyest, viser ny YS-undersøkelse. Skoleledere bruker imidlertid lite tid til pedagogisk ledelse.

barnehage_med_e.jpg

Urolige barnehageledere

Barnehageledere ser med stor uro på finansiering, og venter problemer når staten fullt og helt overfører det økonomiske ansvaret for barnehagesektoren til kommunene.

Annonse
Annonse
Annonse