Annonse

trygd

Nasjonalgarden skal bistå med trygdeutbetaling i Washington

Delstaten Washington kaller inn nasjonalgarden, ikke for å rydde gatene for demonstranter, men for å bidra til fortgang i utbetaling av arbeidsledighetstrygd.

NavTrygdeutgiftene vil øke med 94 milliarder mot 2030

En ny prognose viser at trygdeutgiftene vil gå kraftig opp de neste ti årene. Hovedårsaken er at det blir flere og eldre pensjonister med alderspensjon.

Leder

LederEU bestemmer over norsk trygd

Alle politikere vet det innerst inne, det blir alltid slik EU bestemmer. Men de liker det ikke. Nav-skandalen handler blant annet om politikere som trodde de kunne holde seg med et unntak for rause norske trygdeordninger.

Hauglie informerte feil på Dagsrevyen

Statsråd Anniken Hauglie (H) sa at hun ble informert om trygdeskandalen før jul i fjor og at Nav endret praksis umiddelbart. Det var ikke riktig.

EU-ekspertLangt flere kan være ofre for Nav-skandalen

Navs feiltolkning av regelverket kan gjelde langt flere enn det som til nå er kjent. De samme reglene gjaldt nemlig også før 2012, ifølge EU-kjenner Paal Frisvold.

Faktisk.noNei, innvandrere får ikke 231 000 kroner mer i uføretrygd

Påstanden om at innvandrere får økt sin uføretrygd med 231.000 kroner i statsbudsjettet er faktisk helt feil, viser faktasjekk fra Faktisk.no.

NorgeRausest velferdsordninger, flest på trygd

Norge har rausere velferdsytelser og flere på trygd enn andre land i Europa. Sjenerøsiteten i ytelsene og tallet på trygdemottakere henger sammen, fastslår forskningsrapport.

FrpVil nekte flyktninger på sosialhjelp å sende penger til utlandet

Frp vil nekte flyktninger som mottar sosialhjelp, å sende penger til hjemlandet. Partileder Siv Jensen foreslår at sosialhjelpsmottakere undertegner en avtale.

Regjeringen vil kutte i uføretrygdedes alderspensjon

Regjeringen foreslår å fjerne tillegget som skal skjerme for uføre for levealdersjusteringen i alderspensjonen.

Hele folket på trygd

Vi er alle navere én eller flere ganger i livet. Nav betalte ut 80 000 kroner per nordmann i fjor. Én av tre får støtte til livsopphold i løpet av et år.

Høyre vil skjerpe Nav-krav

Høyre vil stramme inn aktivitetskravet for sykmeldte og utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Forslagene skal opp for landsmøtet rett over påske.

Regjeringen spør Brussel om lov til trygdekutt

Skepsisen var stor i Venstre, men nå har regjeringen spurt EFTAs overvåkingsorgan ESA om det er lov for Norge å kutte i trygdeytelser som sendes ut landet.

VelferdbloggenViktigheten av sysselsetting

I den offentlige debatten kan man ofte få inntrykk av at stadig flere går på trygd. Men stemmer dette?

4 av 10 sosialhjelpsmottakere mangler grunnleggende goder

Både sosialhjelpsmottakere og innvandrere kommer dårligere ut enn resten av befolkningen når det gjelder materielle og sosiale mangler, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Anmeldt trygdesvindel redusert med nesten 50 millioner i 2017

Nav har anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner i 2017. Selv om de fleste meldingene til politiet gjelder dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), har antall anmeldelser knyttet til sistnevnte ytelse gått ned.

1.048 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017

Nav har i 2017 anmeldt trygdesvindel for til sammen 187 millioner kroner. Til sammen 1.048 personer har blitt anmeldt.

Eldrebølgen blir dyr for framtidens velferdsstat

Dagens trygdeordninger vil koste 20-90 milliarder kroner mer i 2060. Nesten all veksten skyldes økte utgifter til alderspensjon, viser en ny rapport fra Nav. – Utgiftsbyrden blir størst dersom vi får lav befolkningsvekst, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Over halvparten av verdens befolkning dekkes ikke av noen form for sosial sikkerhet

Stadig mindre andel mottar Nav-støtte

Andelen som mottar støtte fra Nav blir stadig mindre. Spesielt blant unge har den falt rundt 40 prosent på 23 år.

Stadig færre svindelforsøk avdekkes

I løpet av årets fire første måneder har svindelforsøk for over 50 millioner Nav-kroner blitt avslørt. På samme tid i fjor var tallet dobbelt så høyt. Etaten insisterer på at «kontrollnivået» er høyt.

Negativt trygdeoppgjør for tredje gang på rad

Pensjonister, særlig de som er enslige, vil tape på årets trygdeoppgjør, ifølge Dagbladet.

Derfor går vi på NAV

Spørsmål om sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger, dagpenger og sykepenger er de vanligste årsakene til at folk henvender seg til NAV.

Rødgrønn omkamp om trygdeoppgjøret

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil ha tilbake ordningen med at trygdeoppgjøret legges fram for Stortinget som egen sak i vårsesjonen.

Kommunene kan få ekstraregning for flyktningers trygdekutt

Sjenerøse ordninger gir høyt sykefravær og mange på trygd

Hauglie vil ha færre og større Nav-kontorer

Regjeringen vil bekjempe trygdeeksport

Arbeidsministeren har sett seg lei på at mottakere i andre land også får norske satser på trygdeutbetalingene.

Mer aktivitetskrav for trygdemottakere

Arbeidsminister Robert Eriksson vil ha unge som mottar trygd eller sosialhjelp opp om morgenen – men de skal ha noe å gå til.

pensjonert.jpg

Pensjonister fortsetter i arbeid

Seks av ti som tok ut alderspensjon i januar før de fylte 67 år, og som valgte å kombinere arbeid og trygd, var i arbeid i mars, viser tall fra Nav.

veiarbeid_mann_.jpg

Lokkes ikke av høye trygder

Kutt i trygdeordningene får ikke flere i jobb, viser internasjonal studie.

barn_og_voksen_.jpg

Barnehager mot trygdekø

Barnehager kan være nøkkelen til å få flere ut i arbeid og færre på trygd. Barnehager kan forebygge fysiske og psykiske helseproblemer – en av de viktigste årsakene til trygdekøen.

torbj__rn_r__e_.jpg

– Liten gevinst ved å jobbe

Innvandrere fra lavinntektsland jobber i færre år og mottar trygdeytelser i flere år enn andre arbeidstakere, viser en ny rapport. Høyre spør om det er for lett å bli ufør i Norge.

arbeidsledig_ma.jpg

– Nedbemanninger fører til smittsom trygd

Trygd er smittsomt. Nedbemanninger fører ikke bare til uføretrygd blant dem som blir sagt opp, men også til økt uføregrad blant beboerne i nabolaget til dem som opplever å miste arbeidet.

handicap.jpg

Forsikringssvindlere avslørt

Svindel med uføreforsikringer øker mest, og multikriminelle skattesnytere står bak.

Annonse
Annonse
Annonse