Annonse
grav__jean_schw.jpg

Vil gi far permisjon hvis et barn dør

Vårt Land har en større reportasje om en far som måtte ta fire uker fri uten lønn for å sørge over et dødfødt barn. Far har ingen lovfestede rettigheter i slike situasjoner, han må enten gå rett tilbake på jobb eller omgå loven og bli sykemeldt, slår avisen fast.

Hvis et barn er dødfødt, har mor rett til seks ukers permisjon. Det samme gjelder dersom barnet dør i løpet av perioden foreldrene har svangerskapspermisjon. Da er reglene slik at den som har permisjon idet dødsfallet skjer kan ha fri i ytterligere seks uker. Dette er som regel mor – men også far har behov for tid til å komme seg etter en slik opplevelse slår avisen fast.

De to høyrerepresentantene har levert et lovforslag som vil gi far rett til å ta ut tre ukers permisjon dersom et barn enten er dødfødt, eller dør kort tid etter fødselen.

 

Annonse
Annonse