Annonse

permisjon

Har jeg rett til fri på barnets første skoledag?

Nå som sommeren går mot slutten er tusenvis av spente barn snart klar for å begynne i barnehagen eller på skolen.

Lønnsgapet– En trend man må anstrenge seg for å snu

Advokatfirmaet Wiersholm har satt seg som mål at en tredjedel av partnere deres skal være kvinner innen 2028. – Vi er på god vei til å lykkes med det, sier styreleder og partner Kjersti T. Trøbråten.

Juristene svarer

Er det mulig for meg å få hel eller delvis permisjon fra min nåværende jobb mens jeg utdanner meg videre?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Påvirker svangerskapspermisjon min rett til foreldrepermisjon?

Juristene svarer.

Opposisjonen krever utvidet permisjonstid

Rødt, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV går sammen om å øke permisjonstida fra 26 til 52 uker.

Juristene svarer

Har man krav på å stå i virksomhetens forsikrings- og pensjonsordninger mens man er i ulønnet permisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi forpliktet til å innvilge to års permisjon for en ansatt som ønsker å studere?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte rett til permisjon på valgdagen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Oppsagt i foreldrepermisjonKan jeg kreve å bli fritatt arbeidsplikt i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Nedgang i foreldrepenger skyldes færre fødsler

Juristene svarer

Har jeg krav på forlenget ulønnet permisjon når jeg blir sykemeldt?

DP-juristene svarer.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Arbeidsgivere omfavner foreldrepermisjonen– Raushet lønner seg på sikt

ESA– Norske regler for foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende

Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, mener EØS-tilsynet ESA.

Øker fedrekvoten etter press fra Stortinget

Nå forslår regjeringa at både mor og far skal ha 14 uker hver i foreldrepermisjon.

­Forskjeller oppstår allerede før kvinner får barn

Flere studier har vist at det å få barn bremser kvinners karriere. NHH-forsker Astrid Kunze finner imidlertid at forskjellene mellom kvinner med og uten barn oppstår allerede før barna kommer til verden.

Har den ansatte rett på ulønnet foreldrepermisjon?

DP-juristene svarer.

Flertall for utvidet fedrekvote

KrF støtter Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen. Dermed er det flertall for forslaget på Stortinget.

– Å ta ut normal permisjon kan koste deg ett og et halvt år i tapte muligheter

Toppsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier uttalte nylig at 100 prosent permisjon er en luksus man ikke bør unne deg under kampanjen «Hun Spanderer».

Velger permitteringer framfor oppsigelserBedriftene vil holde på kompetansen

Norske bedrifter foretrekker nå permittering fremfor oppsigelse ved innskrenkelser. – De oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter og velger derfor å holde på kompetansen, mener Nav-direktøren. Hun får støtte av Norsk Industri.

Flere kutter pappapermen

Andelen fedre som tar mer enn ti ukers pappaperm er blitt mer enn halvert etter at regjeringen kuttet pappakvoten.

Juristene svarerSkyver ferie på permitteringstiden?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Kan man si opp syke arbeidstakere?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarer: permisjon, ferie og e-postkonto

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Arbeidsrett: Spør juristene: Permisjon

Når en ansatt trenger permisjon i forbindelse med offentlig verv.

Spør juristene: Degradert teamleder

Jeg ble degradert etter endt permisjon, må jeg godta dette?

Annonse
Annonse
Annonse