Annonse

permisjon

Opposisjonen krever utvidet permisjonstid

Rødt, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV går sammen om å øke permisjonstida fra 26 til 52 uker.

Juristene svarer

Har man krav på å stå i virksomhetens forsikrings- og pensjonsordninger mens man er i ulønnet permisjon?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Er vi forpliktet til å innvilge to års permisjon for en ansatt som ønsker å studere?

Juristene svarer.

Juristene svarer

Har ansatte rett til permisjon på valgdagen?

DP-juristene svarer.

Juristene svarer

Oppsagt i foreldrepermisjonKan jeg kreve å bli fritatt arbeidsplikt i oppsigelsestiden?

DP-juristene svarer.

Nedgang i foreldrepenger skyldes færre fødsler

Juristene svarer

Har jeg krav på forlenget ulønnet permisjon når jeg blir sykemeldt?

DP-juristene svarer.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

Arbeidsgivere omfavner foreldrepermisjonen– Raushet lønner seg på sikt

ESA– Norske regler for foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende

Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, mener EØS-tilsynet ESA.

Øker fedrekvoten etter press fra Stortinget

Nå forslår regjeringa at både mor og far skal ha 14 uker hver i foreldrepermisjon.

­Forskjeller oppstår allerede før kvinner får barn

Flere studier har vist at det å få barn bremser kvinners karriere. NHH-forsker Astrid Kunze finner imidlertid at forskjellene mellom kvinner med og uten barn oppstår allerede før barna kommer til verden.

Har den ansatte rett på ulønnet foreldrepermisjon?

DP-juristene svarer.

Flertall for utvidet fedrekvote

KrF støtter Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen. Dermed er det flertall for forslaget på Stortinget.

– Å ta ut normal permisjon kan koste deg ett og et halvt år i tapte muligheter

Toppsjef Knut Brundtland i ABG Sundal Collier uttalte nylig at 100 prosent permisjon er en luksus man ikke bør unne deg under kampanjen «Hun Spanderer».

Velger permitteringer framfor oppsigelserBedriftene vil holde på kompetansen

Norske bedrifter foretrekker nå permittering fremfor oppsigelse ved innskrenkelser. – De oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter og velger derfor å holde på kompetansen, mener Nav-direktøren. Hun får støtte av Norsk Industri.

Flere kutter pappapermen

Andelen fedre som tar mer enn ti ukers pappaperm er blitt mer enn halvert etter at regjeringen kuttet pappakvoten.

Juristene svarerSkyver ferie på permitteringstiden?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Kan man si opp syke arbeidstakere?

Dagens Perspektivs juristpanel svarer på lesernes spørsmål om arbeidsrett.

Juristene svarer: permisjon, ferie og e-postkonto

Vårt ekspertpanel svarer hver uke på spørsmål om arbeidsliv fra leserne.

Arbeidsrett: Spør juristene: Permisjon

Når en ansatt trenger permisjon i forbindelse med offentlig verv.

Spør juristene: Degradert teamleder

Jeg ble degradert etter endt permisjon, må jeg godta dette?

Oppsigelser eller permittering? – Permittering skal være unntaket

Det skal være en terskel for å sende medarbeidere ut i permitteringer, sier HR Norge-sjef, Even Bolstad.

Permisjonsforlengelse

Kan ansatte utvide permisjonen på kort varsel?

Sykepenger

Har man rett til sykepenger når man er i ulønnet permisjon?

138363163_syk_h.jpg

Syk etter permisjon

Har arbeidstaker krav på sykepenger fra arbeidsgiver etter foreldrepermisjon?

studererer_jobb.jpg

Rett til utdanningspermisjon?

Har jeg rett til permisjon for å videreutdanne meg?

grav__jean_schw.jpg

Vil gi far permisjon hvis et barn dør

Linda Hofstad Helleland og Olemic Thommessen (H) ber regjeringen endre folketrygdloven slik at begge foreldrene får permisjon uten lønn dersom et barn dør i fødsel eller i løpet av fødselspermisjonsperioden.

mor_far_foreldr.jpg

– Innfører tredelt foreldrepermisjon

Regjeringen legger opp til en tredeling av foreldrepermisjonen med like mange uker til mor som til far.

Annonse
Annonse
Annonse