arbeidstilsynet

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter, her i forbindelse med meklingen ved togstreiken i 2016.

Spekter unntar nesten alle fra arbeidstidsbestemmelsene

Bare 3 av 44 ansatte i Spekter-sjef Anne-Kari Brattens stab er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Publisert Sist oppdatert

Dagens Perspektiv har vært i kontakt med flere store organisasjoner i arbeidslivet for å se på hvordan arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven praktiseres. Forskjellene er store.

I LO og NHO er henholdsvis 39 og 31 prosent av de ansatte unntatt arbeidstidsbestemmelsene.

Tilsvarende tall for arbeidsgiverforeningen Spekter er hele 93 prosent. Med unntak av tre personer som omtales som «administrativt støttepersonell» er samtlige av de andre unntatt lovens arbeidstidsbestemmelser.

Spekter er dominerende innen helse, samferdsel og kultur – og en av de ledende arbeidsgiverforeninger i privat og offentlig sektor. Medlemsbedriftene og -virksomhetene har over 220.000 ansatte.

Både ledere og spesialrådgivere i Spekter må kunne arbeide utpreget selvstendig

Må jobbe selvstendig

Det er ingen hemmelighet at Anne-Kari Bratten ønsker endringer i arbeidsmiljøloven:

– Arbeidstidsbestemmelsene fungerer ikke, sa hun nylig Dagens Perspektiv etter alle bruddene som var oppdaget ved Oslo universitetssykehus.

Regelverket gir muligheter for å unnta arbeidstakere med «ledende» eller «særlig uavhengig stilling».

I Brattens egen organisasjon er altså nesten alle unntatt. 16 har «ledende» stilling, 25 «særlig uavhengig» stilling.

Her er Anne-Kari Brattens begrunnelse:

– Spekter har en liten administrasjon, og både ledere og spesialrådgivere må kunne arbeide utpreget selvstendig. Vi har derfor brukt muligheten loven gir for å inngå arbeidsavtaler der de fleste av våre medarbeidere er unntatt arbeidstidsbestemmelsene.

Bratten understreker at Spekter jevnlig gjennomfører vurderinger av om stillingene tilfredsstiller kravene til selvstendighet.

Gir fleksibilitet

Hva mener de ansatte i Spekter om alle unntakene?

Mekonnen Germiso er hovedverneombud i Spekter, der han jobber som spesialrådgiver.

– Alle unntakene reflekterer det litt spesielle ved vår organisasjon. Vi driver utstrakt spesialrådgivning mot store medlemsvirksomheter. Jeg mener praksisen fungerer bra, våre ansatte kan komme og gå som de vil så lenge de gjør jobben de skal.

– Jobber dere mer eller mindre som følge av unntakene?

– Det er nok veldig individuelt, men vi jobber i alle fall mer variert enn mange andre. Vi kan jobbe mye i perioder der det er nødvendig og mindre når det er stillere. Det gir fleksibilitet. Sykefraværet hos oss er også lavt, sier han.

Arbeidsgivers ansvar

Gry Singsaas er avdelingsdirektør for lov og regelverk i Direktoratet for arbeidstilsynet.

Hun peker på at det i noen bransjer ikke er uvanlig at en stor andel av arbeidstakerne er definert inn i en ledende eller uavhengig stilling.

Foto Gry Singsaas er direktør i avdeling for lov og regelverk i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Vi har ikke vært på tilsyn hos Spekter og vurdert dette konkret. Men generelt er det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvilke medarbeidere som oppfyller kravene til ledende eller særlig uavhengig stilling, sier hun til Dagens Perspektiv.

Om stillingen oppfyller kravene til «særlig uavhengig», vurderes ut fra om arbeidstakeren selv bestemmer egne arbeidsoppgaver, selv bestemme hva hun skal gjøre, og om arbeidstakeren kan delegere til andre.

– Alle kravene må ikke oppfylles samtidig. Men dette er noe arbeidsgiver løpende må vurdere for å sikre en lovlig arbeidstidsordning. I tilsyn vil Arbeidstilsynet kunne overprøve en slik vurdering, forklarer Singsaas.

Hvor vi går på tilsyn, vurderes som oftest ut fra et sett med flere risikofaktorer

Flere forhold vurderes

Arbeidstilsynet opplyser at en høy andel ledende eller særlig uavhengig ikke nødvendigvis i seg selv vil føre til tilsyn eller reaksjon fra Arbeidstilsynet.

– Hvor vi går på tilsyn, vurderes som oftest ut fra et sett med flere risikofaktorer.

Powered by Labrador CMS