Annonse

Stopp for kommersiell velferd – Setter den gamle moderniseringstanken til Brundtland i spill

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter kan komme på kant med den neste regjeringen.

ArbeidsrettenUlovlig å streike over disse spørsmålene i mellomoppgjørene

Spektersjef Anne-Kari Bratten mener dette er en viktig seier for den norske modellen.

352 ansatte ut i streik i Felleskjøpet fra tirsdag

Spekter og ansatte i Felleskjøpet Agri møttes mandag hos Riksmekleren, som klokka 3 natt til tirsdag konstaterte at partene står for langt fra hverandre.

Spekter får kritikk for å fremme Høyre-innlegg

Arbeidsgiverforeningen Spekter får kritikk for å sponse et Høyre-innlegg om privatisering av velferdstjenester. – En feil, sier Spekter.

Arendalsuka 2019

Arbeidslivspolitikk i spagatenPolitikerne krever økt produktivitet og ansettelse av folk med hull i CV'en – samtidig

Mens det finnes arbeidstakere i Norge som får betalt i sigaretter, pålegges det seriøse arbeidslivet å bidra til å løse stadig flere velferdsoppgaver. Det har en pris, mener Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Fagforbundet– Undergraver streikeretten med tvungen lønnsnemd

Søndag bestemte regjeringen seg for å stoppe sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd. Det betyr at de ansatte som har vært i streik må være tilbake på jobb så snart som mulig.

Startskudd for Spekter-oppgjøret

LO Stat krever økt kjøpekraft for alle

Sylvia Brustad slutter i Spekter

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten beklager oppsigelsen.

Fra «stillingstrygghet» til «kompetansetrygghet»

– Ved konkurs er det viktigere med kompetanse enn rettigheter til en stilling, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

SpekterAdvarer mot forhastet sykelønnskutt

Kutt i sykelønna kan gi økt ulikhet i det norske samfunnet, advarer arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Pensjonsfloken løst i Avinor

Streikefaren i Avinor er dermed avblåst.

Lønnsoppgjør500.000 til erfarne sykepleiere

Norsk Sykepleierforbund og Spekter har kommet til enighet i tariffoppgjøret.

Spekter og Sykepleierforbundet med nye arbeidstidsløsninger

Enighet i de innledende forhandlingene i Spekter

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO, Unio, YS og SAN i de innledende sentrale forhandlingene, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter.

Stat og kommuneKrever at høyt utdannede får mer

Mens det i frontfaget ble lagt vekt på å løfte lavtlønnede, krever arbeidstakerne i offentlige virksomheter at høyt utdannede belønnes.

Annenhver nordmann tror offentlig velferd vil bli dårligere

Én av to tror velferdsordningene vil bli dårligere i framtiden. Sju av ti tror ulikhetene i samfunnet vil øke, viser ny meningsmåling.

LederPolitikere skjærer ut

Politikere surrer i sin egen rolleforståelse når de denger løs på Anne-Kari Bratten for at hun har vært for steil i forhandlingene med legene, skriver redaktør Magne Lerø.

Legene fikk gjennomslag for rullerende vaktplaner

Én dag før konflikten mellom legene og Spekter skulle til ny behandling i Rikslønnsnemnda, kom partene til enighet gjennom forhandlinger.

Én av tre kvinner jobber deltid – de fleste har ikke barn– Uforståelig

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten mener det er uforståelig at kvinner uten barn eller med voksne barn, jobber mer deltid enn småbarnsmødre.

Halvparten av kulturlederne lever i økonomisk usikkerhet

– Hvis du er blant de 40 prosentene som mangler handlingsrom, og samtidig kanskje opplever budsjettkutt, så har du et problem, sier ekspert på kulturledelse, Donatella De Paoli.

Advarer kvinnenettverk mot å bli like ekskluderende som «gutteklubben Grei»

– Kvinnenettverkene kan være veldig ekskluderende – overfor menn, men også overfor kvinner som står utenfor, sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten til DN.

Arbeidsretten har konkludert, men Spekter nekter fortsatt å gå med på legenes tariff-krav

Freden mellom legene og Spekter ble kortvarig.

Legene vant i ArbeidsrettenMå bryte ny mark

Legen vant overraskende rettsaken om Rikslønnsnemndas kompetanse. Avgjørelsen sender den norske arbeidslivsmodellen inn i ukjent territorium.

Arbeidsretten overprøver Rikslønnsnemnda– En viktig dom for hele det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten har gitt legene fullt medhold i legekonflikten. Dermed kjennes Rikslønnsnemndas avgjørelse fra i vår ugyldig.

Legene krever oppvaskmøte med regjeringen

Legene mener det er behov for en snarlig gjennomgang av en rekke prinsipielle spørsmål knyttet til regjeringens involvering i en rettssak. De kan ikke forvente å bli prioritert, svarer departementet.

Ny tariff kan gjøre dommen i legekonflikten ubetydelig

Mens legene venter på arbeidsrettens avgjørelse i sykehuskonflikten, setter helseforetakene i gang nye prosjekter som kan gjøre kampen om dagens tariffavtaler ubetydelig.

Advarer mot å gjøre fagskolene til universitetskloner

Fagskolene skal anerkjennes som høyere utdanning, har Stortinget bestemt. Nå advarer arbeidslivsorganisasjoner på begge sider av bordet mot å viske ut skillet mellom yrkesfag og universitetene.

Streikefare ved Bodø lufthavn

Den sivile flytrafikken ved Bodø lufthavn stopper hvis ikke LO og Spekter blir enige i meklingen for ansatte i brann og redning innen natt til lørdag.

Tidligere statsråd blir helsedirektør i Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter henter Sylvia Brustad til en nyopprettet stilling som direktør for deres helseavdeling.

Direktoratet for økonomistyring henter direktør fra arbeidslivet

Hilde Singsaas (45) vender tilbake til staten etter knapt to år som direktør for Spekter.

LederSamarbeid gir vaktfritak

Gravide leger ved Diakonhjemmet får vaktfritak fordi tillitsvalgte og ledelsen samarbeider godt. Når det ikke er tilfelle på andre sykehus, blir det for enkelt å gi arbeidsgiver skylden, skriver redaktør Magne Lerø.

LO Stat: Enighet i Aim, Relacom, Geomatikk, Broadnet og Mediq

Ni timer på overtid falt de siste brikkene på plass.

– Laks og olje redder ikke velferden

Oljen, laksen eller oljefondet kan ikke alene redde norsk økonomi, skriver Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Tilbake til fremtidenSteinar Holdens nye utvalg skal finne ut hva vi må kunne i fremtiden

Et utvalg satt ned av regjeringen skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Nok en gang er det professor Steinar Holden som skal lede utredningen.

Arbeidsmiljøloven må klargjøres for delingsøkonomi

Flere av de store arbeidstakerorganisasjonene står samlet i kravet om ytterligere utredning av delingsøkonomiens effekter.

IT-filosof fillerister «smålig» digitaliseringsdebatt– Det er ingen vits i å prøve å stoppe dem

«Slipp de fremadstormende teknologiselskapene fri fra arbeidslivets tradisjonelle tøyler» var budskapet fra IT-professor Bo Dahlbom under Spekterkonferansen tirsdag. På første rad satt LOs påtroppende leder.

Frontfaget følges lojalt i Spekter-oppgjøret

Alle parter i Spekter-oppgjøret kom til enighet i de innledende forhandlingene tirsdag. Én dag var alt som skulle til for at alle ble fornøyde. Nå starter de lokale kampene.

Spekter-oppgjøret i gangKrever moderate lederlønninger

Årets lønnsoppgjør for over 50.000 fagorganiserte i Spekter-området ble innledet onsdag. LO stat prioriterer økt kjøpekraft. Spekter mener det er «helt nødvendig» at reallønnsveksten blir liten.

Spekter– Vi trenger ikke midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv

Spekter-direktør Anne-Kari Bratten går mot arbeidsgiver-strømmen. Hun mener faste ansatte er den beste garantisten for innovasjon, omstilling og langsiktighet.

LegekonfliktenEt tariffpolitisk narrespill

Legene har ikke tenkt å gi seg før det er klubbet fast i domstolen at de må forholde seg til en tariffavtale som etter deres oppfatning skaper mistillit og uforsvarlige arbeidsforhold. Men er de forberedt på å betale prisen for seier?

Arbeidsgiverforeningene og lederrollen

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, svarer på rådgiver Knut Wollebæks anklager om «arbeidsgiverorganisasjonenes historieløse holdning til sitt eget ansvar».

Legene har bestemt segGår til rettsak mot staten

Legene fikk ingenting ut av høstens rekordlange streik, og i Rikslønnsnemnda fikk motparten fullt medhold. Som en siste krampetrekning drar de nå staten for retten.

LEDERÅ svelge unna et nederlag

Legeforeningen tapte streiken og fikk Rikslønnsnemda imot seg. Bit i det sure eplet, stikk fingeren i jorda, innse at slaget om de kollektive ordningene er tapt og kom tilbake med struttende muskler til neste års tarifforhandlinger om arbeidstidsordninger, skriver redaktør Magne Lerø

– Dette trodde vi ikke kom til å skje. Dette var vi ikke forberedt på

Helt frem til Rikslønnsnemndas avgjørelse forelå mandag, hadde legene klokkertro på at de ville få medhold i sykehuskonflikten.

Legene tapte i RikslønnsnemndaSykehuskonflikten går til Arbeidsretten

Rikslønnsnemnda har gitt arbeidsgiver fullt medhold i tvisten om legers arbeidstidsbestemmelser, og tariffavtalen mellom med Legeforeningen og Spekter videreføres uten endringer. Legene tar som varslet saken videre til rettsalen.

Spekter sparker hardt tilbake

Legeforeningen forsøker å tilegne seg tilnærmet all makt i sykehuskorridorene ved å innta rollen som David mot Goliat, mener Spekter. I tvungen lønnsnemnd sa de klart fra om at legenes ekstraytelser forsvinner om legene får gjennomslag for sine krav.

Vil dra Rikslønnsnemndas kompetanse for retten

I dag behandler Rikslønnsnemnda saken etter høstens rekordlange legestreik. Ekspertene levner legene forsvinnende små sjanser for gjennomslag. Men legene sier de uansett ikke vil gi opp. Ved tap vil de dra nemndas kompetanse for retten.

Flyktninger– Lærer ikke relevant jobb-norsk

Mange virksomheter har sagt at de stiller opp, men ønsker litt kompensasjon for at de tar den norskundervisningen som er relevant for arbeidslivet og så får vi de rett inn i jobb

KompetansestrategiArbeidsplassen må løftes som læringsarena

Arbeidsplassen må bli en arena for læring gjennom hele livet, mener både LO og NHO. Nå skal den ferske, norske kompetansestrategien ut på den tunge veien fra ord til handling.

HjerteklinikkeneLO og YS i streik – Unio og Spekter ble enige

Unio, Akademikerne og SAN aksepterte fire timer på overtid nye overenskomster i tråd med meklerens skisse til løsning. LOs og YSs medlemmer ved to LHL-klinikker går derimot ut i streik etter at meklingen brøt sammen natt til onsdag.

LO Stat– Sulteforing av statlige virksomheter

Drøyt seks milliarder kroner har forduftet fra statsforvaltningens pengepott etter at Solberg-regjeringen kom til makta. Partene i arbeidslivet er i ferd med å gå grundig lei regjeringens ostehøvelpolitikk.

Organisering av helse-Norge– Ingen av ­alternativene er ­ bedre enn det vi har

Kvinnsland-utvalget har sett på alternativer til organiseringen av helsevesenet. Utvalget har slitt med å bli enige.

Kvinnedominans på toppen av arbeidslivet

I næringslivet domineres topplederstillingene av menn. På toppen av arbeidslivsorganisasjonene er det derimot kvinnene som troner. Ringvirkningene av dette er det uenighet om.

Togstreiken er over

– Partene i togstreiken er enige om en ny tariffavtale, sier riksmekler Dag Stousland under en pressekonferanse søndag.

Dette er partene i togstreiken enige og uenige om

I løpet av de to siste døgnene ble det meklet i godt og vel 26 timer. Likevel forlot partene i togstreiken Riksmeklerens kontor uten en signert avtale sent torsdag kveld. Mye tyder på at et skritt frem førte dem to tilbake.

Partene i togstreiken tvinges til ny mekling

Klokken 11.30 skal partene i togstreiken gjøre et nytt forsøk på å løse konflikten, som nå er inne i sin femte uke. Det spås å bli en svært kortvarig affære.

16 timers meklingsmaraton forgjeves: Togstreiken trappes opp

Det var håp om at den en måned lange togstreiken gikk mot slutten da partene entret Riksmeklerens kontor tirsdag. Men 16 timer senere eskalerte konflikten ytterligere. Torsdag tvinges partene til nye samtaler.

Siste sjans for enighet i togstreiken

I dag samles partene i togstreiken på Riksmeklerens kontor for å diskutere et løsningsforslag fremmet av Norsk lokomotivmannsforbund. Motivasjonen for å finne en løsning er på topp i begge leire. Dermed kan den snart en måned lange streiken ta slutt, kanskje allerede i dag.

I dag varsler lokførerne opptrapping av streiken

Fredag møtes ledelsen for lokomotivførerne for å avgjøre hvor mye streiken trappes opp. De har allerede varslet at flere enn dagens 118 medlemmer trolig skal tas ut.

Omstillingens ansikt

Kontroversiell, tøff og frittalende: Spekter-direktør Anne-Kari Bratten har håndtert streik blant både leger og togførere de siste ukene. Hun vil rive ned den norske modellen, mener fagforeninger. – Anne-Kari Bratten er i ferd med å bli omstillingens ansikt utad, sier NHH-professor.

Annonse
Annonse
Annonse