Nyskaping

E-helse blir mer og mer populært viser ny undersøkelse.

Stadig flere benytter digitale helsetjenester

Nordmenn fortsetter å skjerpe appetitten på digitale helsetjenester. Stadig flere bestiller legetime, bytter fastlege eller bruker nettet til å lese seg opp på sykdommer og lidelser.

Publisert Sist oppdatert

Det viser landets største undersøkelse om nordmenns digitale helsevaner, Norsk e-helsebarometer, som er gjennomført av Opinion på oppdrag fra e-helseselskapet DIPS ASA i Bodø.

I 2016 fikk alle landets innbyggere tilgang til sin digitaljournal via PC, mobil og nettbrett, og dermed ble enda en ny verden av digitale bruksmuligheter åpnet for pasientene. Undersøkelsen viser at skjerpet appetitt på helsetjenester og informasjon øker involveringen i egen helsesituasjon.

Positiv utvikling

– Vår undersøkelse er gledelig lesning for alle som er opptatt av e-helse. Den stadfester at nordmenn i stadig større grad involverer seg selv digitalt i egen behandling hjemmefra. Og de opplever en positiv effekt av digitaliseringen gjennom større nærhet til egen helse, sier markedsdirektør Karl Arne Jespersen i DIPS ASA i en pressemelding.

Fra 2016 er for eksempel andelen nordmenn som har bestilt time hos fastlegen, økt fra 31 til 42 prosent. Andelen som har lest legers eller sykehusets vurdering er mer enn doblet, fra seks til 13 prosent, mens andelen som sier de har byttet lege eller fastlege på nettet også har økt.

– Vi er sikre på at den positive utviklingen fortsetter, sier han.

Kvinner fortsatt mest aktive

Undersøkelsen viser at kvinner jevnt over er noe mer aktive enn menn, mens aldersgruppen 20-49 år bruker digitale helsetjenester noe hyppigere enn øvrige aldersgrupper.

– Spesielt gledelig er det å se at andelen som svarer at de ikke har benyttet noen av de oppgitte helsetjenestene, er blitt betydelig mindre, spesielt hos kvinnene. I fjor svarte nær halvparten mennene, mot 37 prosent av kvinnene, at de aldri har benyttet slike muligheter på nettet. I år svarer bare èn av fire kvinner, og èn av tre menn at de har ikke benyttet seg av slike helsetjenester på nettet, forteller Jespersen og fortsetter:

– Undersøkelsen stadfester et klokkeklart budskap som pasient-Norge har sendt til myndigheter og politikere gjennom flere år: Nordmenn ønsker flere helsetjenester lett tilgjengelig på mobil og nett, og de mener seg mer enn kompetente nok til å delta digitalt i egen behandling, sier Karl Arne Jespersen

Skryter av tjenestene

I Norsk e-helsebarometer blir befolkningen også bedt om dele sine erfaringer med nettløsningene de har benyttet. Valg eller bytting av fastlege, samt bestilling av legetime, får mest skryt av respondentene som svarer at de har brukt tjenestene aktivt.

72 prosent gir uttrykk for at de var godt fornøyd med tjenesten som gav dem muligheten til å lese legens eller sykehusets vurdering, og 78 prosent roser muligheten til å kommunisere direkte med helse- og legepersonell.

Powered by Labrador CMS