Annonse

pasienter

Fire av ti leger har opplevd trusler fra pasienter

Fire av ti leger opplever å bli truet av en pasient innen fire år etter endt utdanning, viser en ny studie fra Universitetet i Oslo.

Kan ikke love at flere får dyr unntaksmedisin

Fagdirektørene som forvalter unntaksordningen for legemidler som er til metodevurdering, kan ikke garantere at pasienter behandles likt over hele landet.

Arbeiderpartiet lover 12 milliarder til sykehusene

– Du skal få den beste behandlingen uavhengig av størrelsen på lommeboka eller dine evner og muligheter til å kreve hjelp, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

En av tre pasienter føler seg tryggere etter å ha lest pasientjournalen

Å lese behandlerens vurdering av sykdom eller skade har størst nytteverdi for sykehuspasientene, viser ny undersøkelse.

Stadig flere benytter digitale helsetjenester

Nordmenn fortsetter å skjerpe appetitten på digitale helsetjenester. Stadig flere bestiller legetime, bytter fastlege eller bruker nettet til å lese seg opp på sykdommer og lidelser.

Få vil bli fastlege i Norge

Nesten ingen søker på fastlegestillinger, heller ikke i de store byene. Flere arbeidsoppgaver og lengre pasientlister skaper stor mangel på fastleger.

Mer effektive pasienter vil øke produksjonen i helsevesenet

– For å øke produksjonen i helsevesenet må vi begynne med brukerne og deres opplevelse, i stedet for problemer i systemet. Tjenestedesign er et kraftig verktøy for dette, men krever prosesskunnskap for å skape størst mulig verdi.

HelsedirektoratetFlere kreftsyke får raskere behandling

I alt 77 prosent av alle kreftsyke fikk i fjor behandling med kortere ventetider og raskere diagnose, ifølge Helsedirektoratet.

Flere feil funnet i helsejournaler på nett

Så langt har 126 personer funnet feilinformasjon i kjernejournalene sine på nettet. I hovedsak skyldes det menneskelige feil.

Pasienter mister rettigheter når leger taster feil

Pasienter kan forsvinne ut av ventelister og miste rett til behandling dersom legen overser et felt i journalen.

SikkerhetsmarerittPasienters liv settes i fare når medisinsk utstyr utsettes for hackerangrep

Hva gjør du om pacemakeren din blir hacket?

Sykepleierforbundet bekymret over akuttavdelingene

Sykepleierforbundet er bekymret over situasjonen ved akuttavdelingen ved flere sykehus. Forbundet mener flere pasienter blir ikke videresendt til behandling.

Stadig flere utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus

Flere norske sykehus melder om økning i antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av oppfølging fra norske kommuner.

Annonse
Annonse
Annonse