Aktuelt

Blant dem mellom 20 og 24 år har antallet delvis ledige økt fra november til desember, mens blant dem under 20 år har antallet holdt seg stabilt.

Størst nedgang i arbeidsledigheten blant de yngste

Nedgangen i antall arbeidsledige er størst blant dem under 30 år, og særlig blant kvinner i denne aldersgruppen.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Nav viser at antallet helt ledige har gått ned i alle aldersgrupper fra november til desember, med unntak av aldergruppen 30 til 39 år der det har holdt seg stabilt.

Ved utgangen av desember var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest blant dem mellom 30 og 39 år med 5,0 prosent, og lavest blant dem under 20 år med 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet delvis ledige har gått ned i de fleste aldersgruppene. Nedgangen er størst blant dem over 30 år.

Blant dem mellom 20 og 24 år har antallet delvis ledige økt fra november til desember, mens blant dem under 20 år har antallet holdt seg stabilt.

Søker helsearbeidere

I løpet av desember ble det registrert 21.400 nye ledige stillinger i Navs stillingsportal arbeidsplassen.no. Dette er 4 prosent flere nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor.

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (5400), ingeniør- og ikt-fag (2500) samt bygg og anlegg (2300).

Det var flere nye ledige stillinger innen de fleste yrkesgruppene, men for noen yrker var det fortsatt færre utlysninger enn i desember i fjor.

Nedgangen var størst innen reiseliv og transport med 59 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn i desember i fjor, fulgt av butikk- og salgsarbeid med 14 prosent færre.

6,8 prosent ledighet

I desember er det registrert 193.300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 6,8 prosent av arbeidsstyrken.

Dette er 3000 færre enn ved utgangen av november.

– I løpet av desember har antallet arbeidssøkere registrert hos NAV gått ned, og dermed er en del av økningen forrige måned reversert. Nedgangen denne måneden skjer særlig blant arbeidsledige som ikke er permitterte.

– Dette kan tyde på at arbeidsgivere som har permitterte ansatte ikke har hatt muligheter til å ta dem tilbake denne måneden, men at ordinære arbeidsledige likevel finner jobber, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en melding.

Det er nå 239 300 færre arbeidssøkere registrert i NAV enn i midten av april, da antallet var på sitt høyeste.

Antallet arbeidssøkere er dermed mer enn halvert siden toppen. Sammenliknet med desember i fjor er det fortsatt 91.600 flere arbeidssøkere denne måneden.

Butikkarbeidere tilbake i jobb

Antallet helt ledige har gått ned i de fleste yrkesgruppene fra november til desember. Målt i antall personer er nedgangen størst innen butikk- og salgsarbeid med 600 færre helt ledige enn i november.

Deretter følger serviceyrker og annet arbeid samt ingeniør- og ikt- fag med henholdsvis 400 og 300 færre. Antallet helt ledige har økt mest innen bygg og anlegg, med 400 flere.

Ved utgangen av desember var andelen helt ledige av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 11,2 prosent, og lavest innen undervisning med 1,0 prosent.

Antallet delvis ledige har også gått ned eller holdt seg stabilt i de aller fleste yrkesgruppene. Nedgangen denne måneden var størst innen reiseliv og transport samt industriarbeid, begge med 300 færre delvis ledige.

Powered by Labrador CMS