Samfunn

Direktør Frode Forfang i UDI på pressemøte torsdag om året som gikk og fremtidsutsikter for 2018.

–Stortingets oktoberbarn–vedtak reiser mange spørsmål

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke noen enkel sak å følge opp Stortingets vedtak om å gi de såkalte oktoberbarna ny behandling, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Vedtaket er ment å gi flere afghanske ungdommer ny behandling av asylsøknaden, men innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) blir anklaget for å trenere iverksettelsen. Hun har blant annet sendt en rekke spørsmål til partiene som sto bak vedtaket.

– Mange av spørsmålene har vi og Utlendingsnemnda bidratt med. Vi er i en tett dialog med departementet om oppfølgingen av dette, opplyser Forfang, som ikke vil si noe om det er vanlig at ikke Justis- og beredskapsdepartementet kan svare på disse spørsmålene selv.

– Er dette vedtaket vanskeligere å forstå og innrette enn andre vedtak som er gjort på asylfeltet?

– Det er i hvert fall mange problemstillinger, sier Forfang.

Avklare avklaringer

– Dialogen mellom Stortinget og departementet vil jeg ikke blande meg inn i, men i det vedtaket ble fattet, identifiserte vi mange problemstillinger som måtte få en avklaring. Vi har hjulpet departementet med å avklare hvilke det er, sier han til NTB.

– Har du forståelse for at departementet ikke klarer å svare på dem selv?

– Det er ikke noen enkel sak dette, men jeg har inntrykk av at det jobbes ganske intenst med den saken og vi bidrar i det arbeidet.

Ingen sendes ut

«Oktoberbarna» er afghanere som kom til Norge som enslig mindreårig asylsøkere høsten 2015. De fikk midlertidig opphold inntil de ble 18 år, hvorpå de kunne bli returnert til internflukt i Afghanistan. Stortingsflertallet bestemt i november at disse skal få vurdert saken på nytt, og at utlendingsmyndighetene må ta hensyn til om de er sårbare, har omsorgspersoner og nettverk dit de sendes.

– Vi fatter ikke vedtak i disse sakene nå, og ingen blir sendt ut i påvente av at dette skal avklares, sier Forfang, som opplyser at det kommer få nye asylsøkere i denne kategorien nå.

På spørsmål om hva det er UDI lurer på, svarer Forfang:

– Det er mange ting. Forslagene i Stortinget var veldig generelt utformet og det reiser mange nye spørsmål, blant annet hvilke grupper som faktisk skal omfattes.

Listhaug ga de parlamentariske lederne i opposisjonen frist til 5. januar med å svare på spørsmålene, men partiene har svart at det er regjeringens ansvar å følge opp Stortingets vedtak.

Powered by Labrador CMS