Helse

UFORBEREDT: Eldreomsorgen i Sverige var uforberedt og dårlig rustet til å håndtere en pandemi, viser rapport.

Sverige mislyktes i å beskytte de eldre

Sverige mislyktes i å beskytte de eldre under koronapandemien, heter det i den svenske koronakommisjonens første delrapport.

Publisert Sist oppdatert

– De ansatte i eldreomsorgen ble i stor grad overlatt til seg for å håndtere koronasituasjonen, står det i rapporten som Dagens Nyheter og Aftonbladet refererer fra.

Kommisjonen peker på strukturelle problemer gjennom lang tid og en rekke feil i håndteringen av viruset. Det gjorde at eldreomsorgen var uforberedt og dårlig rustet til å håndtere en pandemi.

Tiltakene som ble iverksatt utover sommeren, kom også altfor sent og var ikke tilstrekkelig, heter det videre.

Ifølge forfatterne av rapporten manglet det en nasjonal oversikt over kommunenes beredskap da smitten skjøt fart, en oversikt som statlige myndigheter ikke var raske nok til å skaffe seg.

– Dette er kritikk mot regjeringen, hovedmennene og organisasjonene. Det handler om at man ikke har handlet raskt nok, og at eldreomsorgen ikke hadde beredskap for en pandemi, sier professor Mats Thorslund, som er medlem av kommisjonen til SVT.

Til sammen har 3.002 personer i eldrehjem og 1.696 eldre som hadde hjemmehjelp, dødd i koronapandemien i Sverige fra mars fram til 23. november.

Per 14. desember hadde til sammen 7.514 mennesker dødd av koronarelaterte årsaker i landet. Personer over 65 år utgjør hele 94 prosent av de døde.

Powered by Labrador CMS