Samfunn

Et stort flertall av norske studenter har foreldre som også har høyere utdannelse.

Tre av fire studenter har akademikerforeldre

Hver fjerde student i Norge har foreldre uten høyere utdannelse. Resten kommer fra familier med bakgrunn fra universitet eller høyskole.

Publisert Sist oppdatert

OECD-tall viser at 21 prosent av norske studenter har foreldre som ikke har videre utdannelse etter videregående skole, mens 6 prosent bare har grunnskole, skriver Aftenposten. De resterende 73 prosentene har altså foreldre med høyere utdannelse, viser Oppvekstrapporten fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Professor Kjell G. Salvanes ved Norges handelshøyskole sier det er en utbredt oppfatning at det er lett for barn i Norge å gjøre det bedre enn foreldrene når det kommer til jobb, inntekt og utdanning.

– Fremdeles har barns sosiale bakgrunn relativt lite å si for deres inntektsutsikter som voksne i Norge, her er den sosiale mobiliteten høy. Det paradoksale er at det ikke stemmer for utdannelse. For utdannelse er mobiliteten forbausende lik den vi ser i andre land, blant annet i USA, et land med stor inntektsulikhet og lav sosial mobilitet, sier Salvanes, som har skrevet en artikkel i Bufdirs rapport.

OECD-tallene viser også at sammenlignet med andre land, er det flere i Norge som tar mindre utdannelse enn foreldrene.

Powered by Labrador CMS