Annonse

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

Fire av ti vil flytte bistandsmidler til norsk helsevesen

Seks av ti mener Norge bør bruke mer på helse og omsorg enn vi gjør nå. Midlene vil de primært hente fra bistandsbudsjett og fra olje- og energisektoren.

VirkeNorge faller fra topplisten over landene som er best på å få folk i jobb

Nesten hver tredje person mellom 15 og 74 står utenfor arbeidslivet.

Svein Gjedrem blir ny formann for OECDs landhøringskomité

I disse landene jobber folk lengst

Sjekk hvor mange timer nordmenn i snitt jobber i året.

OECDAnbefaler kraftig kutt i sykelønnen

OECD bekymret for det norske boligmarkedet

OECD råder Norge til å beholde velferdsstaten

I flere år har OECD rådet Norge til å slanke offentlig sektor og kutte skatter. Nå advarer de mot å bygge ned velferdsstaten, fremgår det i en ny rapport.

OECD-rapportMer internasjonalt samarbeid må til for å lykkes i kampen mot svart økonomi

Kriminelle opererer oftere på tvers av landegrenser og deltar i internasjonale nettverk.

Norges skattedirektør blir toppsjef for skattenettverk i OECD

OECDs skattedirektører har utnevnt skattedirektør Hans Christian Holte til leder for FTA (Forum on Tax Administration)

– Yrkesfagelever møter en opplæring som ikke er virkelighetsnær

Elevorganisasjonen mener årsaken til at norske elever er blant de svakeste til å gjennomføre yrkesfaglig opplæring er fordi skolene er «utdaterte».

Norge henger fortsett etter i utdanningskappløpet

Økende realfagsgap mot andre land, og mer enn hver tredje doktorgrad i Norge avlegges av utlendinger.

Norske elever blant de svakeste til å gjennomføre yrkesfaglig opplæring

Kun 38 prosent av elevene som begynner på yrkesfaglig videregående opplæring i Norge, gjennomfører i løpet av normert tid.

Ulikhet skader innovasjon

Teorien om at fattige motiveres til å tjene ekstra i en urettferdig verden der et fåtall sitter på verdens rikdom blir nå vraket.

Kompetansepåfyll– De som trenger mest får minst

Ansatte som trenger mer kompetanse for å fylle framtidas jobber, får sjelden faglig påfyll. Ikke ber de om det heller. Det er de med høyest utdannelse som oftest får tilbud om kompetansepåfyll fra arbeidsgiver.

Kompetanse NorgeLyser ut 17 millioner kroner ekstra til opplæring på arbeidsplassen

Nå skal flere få kurs i digitale ferdigheter.

UD bekymretUSA knuser nok et handelssamarbeid

Tenk nytt om globalisering, proklamerte OECD-sjefen og la en gammel handelserklæring foran medlemslandenes ministre. Alle uten Donald Trumps sendebud signerte. – Hårreisende, mener norsk ekspert.

OECD-sjefen advarer– Globaliseringen må endres for å unngå dypere krise

I et oppsiktsvekkende notat skriver OECD-sjefen at det må tenkes helt nytt rundt konseptet «globalisering». – For mange ting fungerer ikke for altfor mange mennesker.

IEA– Norge bør produsere mer olje og gass

Det internasjonale energibyrået IEA anbefaler Norge å øke olje- og gassproduksjonen og gi oljeindustrien tilgang til nye områder.

SynspunktLik andel menn og kvinner på styrenes agenda

I mange land tilknyttet OECD har kvinner i løpet av de to siste tiårene oppnådd høyere akademiske kvalifikasjoner enn sine mannlige kolleger. Likevel er det fortsatt færre kvinner enn menn i bedriftsstyrer.

Arbeidstakerorganisasjonene får stadig flere medlemmer

Men en mindre andel av arbeidstakerne er organiserte nå, enn tidlig på 1990-tallet.

Flyktningutgifter kamuflerte norsk bistandsnedgang i 2016

– Det at de fattigste landene får enda mindre og at hjemmebistand har blitt en trend, viser at verden går i helt feil retning, sier Redd Barnas leder for politikk og samfunn Gunvor Knag Fylkesnes.

Mer bistand blir brukt på hjemmebane, mindre går til de fattigste

De rike OECD-landene ga mindre bistand til verdens aller fattigste land i 2016. Årsaken er blant annet at rekordmye av bistanden har gått til tiltak for flyktninger i eget land.

Merkel møter internasjonale finanstopper om proteksjonisme

Tysklands statsminister Angela Merkel møter lederne i OECD, IMF og Verdensbanken mandag, blant annet for å diskutere den voksende proteksjonisme-trenden.

BistandNorske bistandsmidler brukes til alderstesting av unge asylsøkere

Norske bistandspenger brukes til blant annet til norskopplæring på norske asylmottak og kontroversiell alderstesting av enslige asylsøkere som sier de er under 18 år.

Tre av fire studenter har akademikerforeldre

Hver fjerde student i Norge har foreldre uten høyere utdannelse. Resten kommer fra familier med bakgrunn fra universitet eller høyskole.

Gjelder også NorgeStadig mer bistand bindes opp med betingelser

En ny OECD-rapport viser at flere vestlige land setter betingelser knyttet til eget lands næringsliv for å gi bistand. Dette advarte internasjonale organisasjoner mot i fjor, og det går i mot OECD-landenes egne retningslinjer. Norge er et av landene som i 2015 hadde en større andel «bundet» bistand.

Leder De søkkrikes triumf

Trenden er at de rikeste stikker av med gevinsten, mens det blir flere fattige. Folk flest merker lite til den økonomiske veksten. USA er et skrekkens eksempel, men forskjeller truer også stabiliteten i flere EU land, skriver redaktør Magne Lerø.

OECD-rapport– Vi må være forberedt på å bruke mer ressurser på helsetjenesten fremover

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie etter at en fersk rapport om Norges pengebruk i helsetjenesten sammenliknet med de rikeste landene i OECD ble publisert denne uken.

Norge dårligst i Europa på lungebetennelse og kols

Norge er i Europa-toppen på behandling av hjerneslag, hjerteinfarkt og ulike kreftformer, men på flere områder er norsk helsevesen i bunnsjiktet.

HelseTre ganger så mange sykedager blant dem som har fedme

Nordmenn i alderen 50–59 år med fedme tar ut flere sykedager enn deres jevnaldrende. Personer med fedme har også sjeldnere jobb.

OECD: Preges av politiske premisser

En ting er Liv Signe Navarsete (Sp) og Hilde Frafjord Johnson (KrF) enige om: OECD operer ikke i et politisk vakuum. Det er viktig å være oppmerksom på at de «sannheter» som presenteres er politisk farget.

OECD: Politisk premissleverandør siden 1961

Det som startet som et samarbeid om handel mellom enkelte europeiske land, har vokst til å bli en politisk maktfaktor.

OECD: Viktig verktøy eller farlig rikmannsklubb?

Et omfattende forskningsprosjekt om OECD viser at organisasjonen ikke bare er en «tenketank for vestlige regjeringer». OECD spiller en viktig rolle i politikkutformingen i alle de 36 medlemslandene. Senterpartiet mener det kan være et demokratisk problem.

OECD vil at business skal være bistand. Organisasjonene frykter at de fattigste landene vil lide

Mens OECD vil at finansiering av privat næringsliv som satser i fattige land skal kunne registreres som bistand i bistandsbudsjettene, frykter sivilsamfunnet at bistandsinvesteringene flytter seg fra de fattigste til mellominntektslandene.

OECD: Snekrer ny, europeisk bistandspolitikk nærmest i hemmelighet

På et møte i Paris i dag, mandag 10. oktober, vil OECD-landene gjøre de største endringene i måten de 36 landene innretter og rapporterer sin bistand og utviklingshjelp på 40 år, advarer europeisk hjelpeorganisasjon.

Norges skattedirektør får toppverv i OECD

Norges skattedirektør Hans Christian Holte ble torsdag utnevnt som nestleder i styret for OECDs skatteforum.

OECD: – Regjeringene må fremme fordelene ved migrasjon

Ny rapport viser at migrasjon kan virke positivt på sikt. Men Norge sender ut stadig fler. Sylvi Listhaug vil signalisere at mange av dem som kommer, ikke har en fremtid i Norge.

Britiske arbeidere var de store taperne under finanskrisen

Bare Hellas hadde like dårlig lønnsutvikling.

Andel fagorganiserte faller overalt

Siden 1992 har andelen fagorganiserte i OECD-landene falt med hele 35 prosent. I alle land har andelen organiserte sunket jevnt og trutt, men fortsatt er organiseringsgraden sterkest i Norden. Strukturelle og politiske endringer de siste 20 årene er årsaken til at fagforeninger mister terreng, mener Fafo-forsker.

Digitale klasseskiller: Rike og fattige barn bruker internett ulikt

Selv om de fleste barn og unge har tilgang til internett, reduseres ikke de digitale klasseskillene. Fattige og rike bruker internett på ulike måter, viser undersøkelse.

OECD: Jobber viktigere enn lønnsforskjeller

– Norge har nesten ikke grønn vekst

Norge har knapt nok grønn vekst og er dårligst i den nordiske klassen, viser fersk studie.

Skal bli vanskeligere å skjule penger i utlandet

Nok en tungvekter med klar Brexit-motstand

Det blir tyngre og tyngre for ut-kampanjen. Nærmer det seg knock-out?

Rapport: Norge best i Skandinavia på integrering

OECD i gamle spor

OECD bør ta bryet med å undersøke hvorfor den medisinen de har foreskrevet i årevis, stadig virker dårligere. Svaret på alle utfordringer er ikke å sette fram større doser markedsliberalisme, skriver redaktør Magne Lerø.

OECD vil gjøre skatte­planlegging ­vanskeligere

Nye regler gjør internasjonal skatteplanlegging vesentlig vanskeligere, mener skatteadvokat. Ikke alle deler den oppfatningen. Det endelige vedtaket er svært utvannet, mener Tax Justice Network.

Land-for-land rapportering: OECD vil gjøre skatte­planlegging ­vanskeligere

Nye regler gjør internasjonal skatteplanlegging vesentlig vanskeligere, mener skatteadvokat. Ikke alle deler den oppfatningen. Det endelige vedtaket er svært utvannet, mener Tax Justice Network.

Vil ha OECD som sannhetsvitne for differensiert arbeidsgiveravgift

Null- og lavsatsen for arbeidsgiveravgift i Finnmark, Troms og Nordland er nå under angrep fra EU og ESA. I Nordland har fylkeskommunen hyret inn forskere fra OECD for å utarbeide en rapport om hva statsstøtte betyr for bosetting, arbeidsplasser og investeringer i nord.

Norge kritiseres av OECD

OECD mener vi har for mange «navere» og voksne med «svake ferdigheter».

glad_kvinne.jpg

Nordmenn mest fornøyd med jobben

OECD lanserer denne uken en ny «lykkeindeks», og Norge scorer høyt både på tilfredshet med jobben og med livet generelt.

penger_norske_k.jpg

Inntektsforskjellene øker stadig mer

Forskjellen mellom de rikeste husholdningene og de som har minst øker raskere i Norge enn gjennomsnittet i OECD-landene, ifølge ny rapport.

jens_stoltenber.jpg

Stoltenberg tror på klimakutt og økonomisk vekst

Jens Stoltenberg tror ikke økonomisk vekst vil hindre Norge i å nå klimamålene. Det er stikk i strid med all empiri, hevder Framtiden i våre hender.

veiarbeid_mann_.jpg

Lokkes ikke av høye trygder

Kutt i trygdeordningene får ikke flere i jobb, viser internasjonal studie.

trafikk.jpg

OECD vil ha dyrere bilbruk i Norge

Det blir svært krevende for Norge å nå egne utslippsmål, mener OECD. Organisasjonen anbefaler høyere dieselavgift og bomringer i hele veinettet for å få ned bilbruken. Miljøminister Erik Solheim (SV) er enig.

syk.jpg

Norge sykest av industrilandene

Ingen andre industriland har så høyt sykefravær som Norge, og når det gjelder andelen uføre, er vi tredje verst, viser tall fra OECD.

Annonse
Annonse
Annonse